چاپ کتاب در ارشدان

برای مطالعه  بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

چاپ کتاب ارشدان
چاپ کتاب شعر
چاپ کتاب رمان
چاپ کتاب سفرنامه
چاپ کتاب جهت تدریس
چاپ کتاب برای تقویت رزومه
تالیف و چاپ کتاب
ترجمه و چاپ کتاب

برای دریافت مشاوره رایگان یا اعلام هزینه های دقیق می توانید تماس بفرمایید.

با توجه به وضعیت شیوع کرونا تمامی مراحل از انعقاد قرارداد، آماده سازی کتاب و چاپ و ارسال کتاب به صورت غیر حضوری نیز انجام می شود تا نیازی به خروج از منزل نداشته باشید.

دفتر مرکزی  (خط ویژه شش رقمی)                 021476255

ساعت اداری خانم بیک زاده                        09197349100

ساعت اداری خانم دکتر شهاب                    09197349500

ساعت غیر اداری آقای شیدایی                    09199170040

از اینکه بستری برای دریافت مشاوره هایی بدون جانبداری و واقع گرایانه مهیا نمودیم، به خود می بالیم.

هزینه چاپ کتاب

انتشارات ارشدان

انتشارات ارشدان: اسپانسر همایش کارآفرینی

 

مطالعه صفحات زیر به شما پیش نهاد می شود:

 

تقویت رزومه

ارشدان در نمایشگاه بین المللی کتاب