چاپ کتاب سفرنامه

مطمئنا به اشتراک گذاشتن تجربیات و خاطرات سفر با هدف خیر خواهانه مولف ایجاد می شود و چاپ کتاب سفرنامه می تواند به ماندگاری تجربیات سفر و استفاده دیگران از تجربیات بیانجامد.

با چاپ سفرنامه خودبه صورت کتاب، شرایط را برای انتقال تجربیات سفر خود به نسل های بعد و اطرافیان فراهم آورید.

 

برای دریافت مشاوره رایگان یا اعلام هزینه های دقیق می توانید تماس بفرمایید.

دفتر مرکزی  (خط ویژه شش رقمی)              476255-021 

ساعت اداری خانم بیک زاده                        09197349100

ساعت اداری خانم دکتر شهاب                    09197349500

ساعت غیر اداری آقای شیدایی                    09199170040

از اینکه بستری برای دریافت مشاوره هایی بدون جانبداری و واقع گرایانه مهیا نمودیم، به خود می بالیم.

ناشر: دکتر شمس الدین یوسف آملی

رتبه یک کنکور دکتری ژنتیک

مدیر مسئول موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

مدیر عامل مرکز تحقیقات ژناریا

مدرس دانشگاه

دارای چندین کتاب، مقاله و اختراع

 

 

 

مطالعه صفحات زیر به شما پیش نهاد می شود:

 

تقویت رزومه

ارشدان در نمایشگاه بین المللی کتاب