قرارداد با ناشر

چاپ کتاب پس از انعقاد قرارداد با ناشر و اخذ مجوز های چاپ کتاب از وزارتخانه انجام خواهد شد. در مجموع دو نوع قرارداد با ناشر وجود دارد:

  1. قرارداد با ناشر از نوع منتظر: در این نوع قرارداد شما صاحب تمامی حقوق مادی و معنوی کتاب و چاپ آن می باشید و هزینه های چاپ کتاب را مولف یا مترجم می پردازد.
  2. قرارداد با ناشر از نوع ایده پرداز: در این نوع قرارداد ایده چاپ کتاب با ناشر می باشد و بر روی کتاب سرمایه گذاری می نماید و تمامی حقوق مادی و معنوی کتاب و چاپ آن متعلق به ناشر می باشد.

برای دریافت مشاوره رایگان یا اعلام هزینه های دقیق می توانید تماس بفرمایید.

دفتر مرکزی  (خط ویژه شش رقمی)                476255-021

ساعت اداری خانم بیک زاده                        09197349100

ساعت اداری خانم دکتر شهاب                    09197349500

ساعت غیر اداری آقای شیدایی                    09199170040

از اینکه بستری برای دریافت مشاوره هایی بدون جانبداری و واقع گرایانه مهیا نمودیم، به خود می بالیم.

قرارداد با ناشر

ناشر: دکتر شمس الدین یوسف آملی

رتبه یک کنکور دکتری ژنتیک

مدیر مسئول موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

مدیر عامل مرکز تحقیقات ژناریا

مدرس دانشگاه

دارای چندین کتاب، مقاله و اختراع

 

مطالعه صفحات زیر به شما پیش نهاد می شود:

 

تقویت رزومه

ارشدان در نمایشگاه بین المللی کتاب

 

برای دریافت مشاوره رایگان یا اعلام هزینه های دقیق می توانید تماس بفرمایید.

دفتر مرکزی  (خط ویژه شش رقمی)                 476255-021 

ساعت اداری خانم بیک زاده                        09197349100

ساعت اداری خانم دکتر شهاب                    09197349500

ساعت غیر اداری آقای شیدایی                    09199170040

از اینکه بستری برای دریافت مشاوره هایی بدون جانبداری و واقع گرایانه مهیا نمودیم، به خود می بالیم.