در هر شغلی می توانیم پولدار ترین فرد کره زمین شویم.......

0 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

نمونه دیگری از امراض که ما مردم دنیا با آن روبرو هستیم، مغزهای بیمار هستند. مغزهایی که جنگها را پدید میآورند. کودکان، زنان و مردان بیدفاع را میکشند. ظلم و ستم را ترویج میدهند و برای رفاه و آسایش گروهی اندک، دنیا را به مخاطره میاندازند. به مردم دنیا اجازه نمیدهند با صفا و صمیمیت و در کنار یکدیگر زندگی کنند. نژادهای دیگر را به درستی به مردم خود معرفی نمیکنند. واقعیتها را از شکل اصلی خود خارج می...

25000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

تعریفی کلاسیک است که بیان می کند که جامعه شناسی علم عبارت است از مطالعه و بررسی رابطه بین فضای علم )و عناصر آن از قبیل: دانشمندان، نهادهای آموزشی و پژوهشی، مؤسسات علمی، دانشگاهها، کتابخانه ها و همین طور هنجارهای علمی، جو علمی و...( و جامعه )با اجزاء آن مثل: افراد، امکانات اقتصادی -اجتماعی، نهادهای سیاسی - دینی، پارامترهای تاریخی، نظامی، فکری.......

27000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

بیماریهای انگلی در سراسر دنیا نقش بسیار مهمی در بهداشت عمومی، اقتصاد و مسائل اجتماعی جوامع ایفا می کنند.......

24000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

امروزه شبیه سازی به عنوان ابزاری کارآمد در بررسی سیستمهای مختلف و پیچیده به شمار میرود. این ابزار میتواند برای مدیران و مهندسین در ارایهی راه حلهای موثر بسیار پرکاربرد باشد....

12000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

مولفین

سجاد باباییسجاد بابایی
دکتر مهریاد شریف بختیاردکتر مهریاد شریف بختیار
اقای سعید صدرائیاناقای سعید صدرائیان
مریم پور رحیمیمریم پور رحیمی
نیاز رشیدینیاز رشیدی
عباس موسی پور احمدیعباس موسی پور احمدی
سید محمد هاشمیسید محمد هاشمی
مهندس امین زارعمهندس امین زارع
دکتر مریم بهداوندیدکتر مریم بهداوندی
عمران صلاحیعمران صلاحی
عباس داداش زادهعباس داداش زاده
حسن ذوالفقاریحسن ذوالفقاری

چاپ کتاب ارشدان

انتشارات ارشدان با ایجاد محیطی آکادمیک و صمیمی مسیر چاپ کتابتان را هموار مینماید. هر مشکلی در چاپ کتابتان دارید با ارشدان مطرح نمایید تا راهکار ویژه دریافت نمایید. شعار ما دادن مشاوره ایی مبتنی بر واقعیات جامعه می باشد و ازاینکه مشاوره میدهیم به خود می بالیم.

 

چاپ کتاب
خط ویژه انتشارات ارشدان:  021-476255
مسئول انعقاد قرارداد: (حضوری یا غیر حضوری)      021-66574162
مسئول چاپ کتاب: خانم دکتر شهاب (تماس در ساعت اداری)

09197349500   

مشاوره چاپ  کتاب: خانم بیک زاده (تماس در ساعت اداری)

09197349100   

مشاوره چاپ کتاب: آقای امیریان (تماس در ساعت اداری)

09198282100   

امور کارگزینی: خانم  علوی (تماس در ساعت اداری)09196889330   

 

مشاهده دوربین آنلاین بخش تایپ، صفحه بندی و طراح جلد

آخرین اخبار

۱۳۹۸/۱/۲۹

چاپ کتاب ارشدان افتخار دارد، اعلام کند در تاریخ 28/01/1398 توانسته اس...

۱۳۹۷/۸/۲۹

انتشارات ارشدان بعنوان پرکارترین ناشر کشوری برگزیده شد

۱۳۹۷/۵/۷

تفاهم نامه ای مابین انتشارات ارشدان و انتشارات کارآفرین آریا به منظور ...

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

هر سال باید به فکر نو بودن بود. جامه ایی نو می پوشیم، آیا تفکری ن...