سکوت محضی در خانه پايکوبی میکند اطلسی های خیره سال های بی معاوضه بر گشتهاند...

8000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

در کتاب به کدام صداها گوش کنیم کشف خواهید کرد که چگونه میتوانید با تشخیص درست صدا های درون و صداهای بیرون .... ...

22000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

ماه عُذار با جابجا کردن جعبه شیرینی به دست دیگرش در ابتدای خیابانی که ادامه ش به بیمارستان ارتش منتهی میشد ... ...

56000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

تا به حال فکر کرده اید چرا شازده کوچولوی محبوب ،بین این همه حیوان با مار و روباه دوست شد؟! مار که ظاهر ترسناکی دارد مخصوصاً برای کودکان و روباه که به حیلهگری مشهور است!...

13000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

ز پروانه به شمع گویم سخن از عشقِ بی چونش رها از شعلهای رنگین پسِ پستویِ بیرونش ندا آمد، صدا آمد ...

28000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

مولفین

سمیه مرادی نام هنری   پیله پروانهسمیه مرادی نام هنری پیله پروانه
امیر وحیدی نژادامیر وحیدی نژاد
مبینا بازیارمبینا بازیار
سجاد باباییسجاد بابایی
دکتر مهریاد شریف بختیاردکتر مهریاد شریف بختیار
اقای سعید صدرائیاناقای سعید صدرائیان
مریم پور رحیمیمریم پور رحیمی
نیاز رشیدینیاز رشیدی
عباس موسی پور احمدیعباس موسی پور احمدی
سید محمد هاشمیسید محمد هاشمی
مهندس امین زارعمهندس امین زارع
دکتر مریم بهداوندیدکتر مریم بهداوندی

چاپ کتاب ارشدان

انتشارات ارشدان با ایجاد محیطی آکادمیک و صمیمی مسیر چاپ کتابتان را هموار مینماید. هر مشکلی در چاپ کتابتان دارید با ارشدان مطرح نمایید تا راهکار ویژه دریافت نمایید. شعار ما دادن مشاوره ایی مبتنی بر واقعیات جامعه می باشد و ازاینکه مشاوره میدهیم به خود می بالیم.

 

چاپ کتاب
خط ویژه انتشارات ارشدان:  021-476255
مسئول انعقاد قرارداد: (حضوری یا غیر حضوری)      021-66574162
مسئول چاپ کتاب: خانم دکتر شهاب (تماس در ساعت اداری)

09197349500    

مشاوره چاپ  کتاب: خانم بیک زاده (تماس در ساعت اداری)

09197349100    

مشاوره چاپ کتاب: خانم رحیمی (تماس در ساعت اداری)

09190441620    

امور کارگزینی: خانم  علوی (تماس در ساعت اداری)09196889330    

 

آخرین اخبار

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

انتشارات ارشدان ضمن تبریک سال 1400 شمسی به کلیه ایران عزیز در داخل و خ...

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

انتشارات ارشدان رتبه نخست در فهرست 10 ناشر عمومی پرکار از نظر بیشترین ...

۱۳۹۹/۱/۵

به استقبال بهار میرویم تا اندوه زمستان را به فراموشی سپاریم...

۱۳۹۸/۹/۱۳

منتورینگ استارتاپ ها در جزیره کارآفرینی Www.jk24.ir با جز...