هر فردی که در مسائل تندرستی و بهداشت دست اندر کار است با مجموعه ای از نشریات مواجه است. هدف از اینها، دستیابی به راه حل هایی است که موجب حفظ نظریات موفقیت آمیز و نتیجه بخش و اصلاح دیگر نظریه ها می باشد و به طور کلی مفاهیم جدیدی را دربرخواهند داشت. روش های فیزیوتراپی بعینه یکی از این مفاهیم می باشد. الگویی برای کار است که مسئولیت هایی مربوط به فیزیوتراپی را به طور منفرد می شناساند و یک پایه ا...

25000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی در نظام های حقوقی، مبحث مربوط به ادله الکترونیک و نحوه استناد به آن در دادگاه ها میباشد. امروزه با ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روشهای جدید برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آمده است. استفاده از این روش ها در روابط تجاری روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل، با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیکی گشته است. همان طور که میدانیم ...

25000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

مجموعۀ پیش رو دسته بندی موقعیت هایی است که برای ورزش تنیس در حال وقوع بوده و تمام بازیکنان این رشته، خواسته یا ناخواسته به طور خودآگاه یا ناخودآگاه در پی پیشرفت و بالا بردن مهارت های خود در اجرای این چنین موقعیت هایی می باشند. می دانیم پیشرفت با برنامه ریزی حاصل می شود و برنامه ریزی از شناخت به وجود می آید. شناخت موقعیت ها باعث صرفه جویی در زمان برای سریع تر رسیدن به اهداف خواهند شد. استراتژی ه...

27000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

بازیکنان، مربیان و تمام اهل فن در ورزش می دانند که تنیس علاوه بر فیزیکی بودن، رشته ای روانی است. بالا بردن مهارت های فیزیکی در ورزش باعث بالاتر رفتن توانایی اجرا خواهند شد. مغز جزئی از تن و فیزیک بوده و روان جزئی از مغز؛ بنابراین بالا بردن مهارت های روانی به نوعی ارتقای عملکردهای فیزیکی در راستای هر چه بهتر اجراشدن مهارت ها خواهد بود. وقوع رویدادها در شرایط مختلف باعث ایجاد هیجان های گوناگون در...

17000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

در طی نبردهای تاریخی اقوام مختلف یا شکل گیری امپراتوری ها، بشر همچنان شاهد جنگ و نیرنگ ها بوده است. این جدال ها باگذشت زمان و بالا رفتن تجربیات جنگی، تبدیل به مهارت های مختلف تکنیکی، تاکتیکی و استراتژی های دفاع یا حمله در سبک های گوناگون شده است. بهره بردن از این تجربیات چند هزارساله در ورزش یا هر هنری دیگر، باعث پیشرفت سریع تر با توجه به تجربیات گذشتگان خواهد شد. تجربه هایی که می دانیم چه جان...

17000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

مولفین

سجاد باباییسجاد بابایی
دکتر مهریاد شریف بختیاردکتر مهریاد شریف بختیار
اقای سعید صدرائیاناقای سعید صدرائیان
مریم پور رحیمیمریم پور رحیمی
نیاز رشیدینیاز رشیدی
عباس موسی پور احمدیعباس موسی پور احمدی
سید محمد هاشمیسید محمد هاشمی
مهندس امین زارعمهندس امین زارع
دکتر مریم بهداوندیدکتر مریم بهداوندی
عمران صلاحیعمران صلاحی
عباس داداش زادهعباس داداش زاده
حسن ذوالفقاریحسن ذوالفقاری

چاپ کتاب ارشدان

انتشارات ارشدان با ایجاد محیطی آکادمیک و صمیمی مسیر چاپ کتابتان را هموار مینماید. هر مشکلی در چاپ کتابتان دارید با ارشدان مطرح نمایید تا راهکار ویژه دریافت نمایید. شعار ما دادن مشاوره ایی مبتنی بر واقعیات جامعه می باشد و ازاینکه مشاوره میدهیم به خود می بالیم.

 

چاپ کتاب
خط ویژه انتشارات ارشدان:  021-476255
مسئول انعقاد قرارداد: (حضوری یا غیر حضوری)      021-66574162
مسئول چاپ کتاب: خانم دکتر شهاب (تماس در ساعت اداری)

09197349500   

مشاوره چاپ  کتاب: خانم بیک زاده (تماس در ساعت اداری)

09197349100   

مشاوره چاپ کتاب: آقای امیریان (تماس در ساعت اداری)

09198282100   

امور کارگزینی: خانم  علوی (تماس در ساعت اداری)09196889330   

 

مشاهده دوربین آنلاین بخش تایپ، صفحه بندی و طراح جلد

آخرین اخبار

۱۳۹۷/۸/۲۹

انتشارات ارشدان بعنوان پرکارترین ناشر کشوری برگزیده شد

۱۳۹۷/۵/۷

تفاهم نامه ای مابین انتشارات ارشدان و انتشارات کارآفرین آریا به منظور ...

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

هر سال باید به فکر نو بودن بود. جامه ایی نو می پوشیم، آیا تفکری ن...

۱۳۹۶/۱۰/۲

جشن شب یلدا در انتشارات ارشدان با حضور جمعی از پرنسل و مدیران مجموعه...