مقاله یا کتاب؟

شاید یکی از ابهاماتی که هم اکنون در ذهن دانشجویان یا فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی ما وجود دارد، این باشد که مقاله بهتر هست یا کتاب؟

  • امتیاز مقاله از چاپ کتاب به عنوان مولف یا مترجم بیشتر است؟
  • اگر من به عنوان مولف یا مترجم، کتابی را چاپ نمایم، امتیازی در مصاحبه دکتری یا استخدامی دارم؟
  • لزومی بر داشتن کتاب در این رقابت ها وجود دارد؟
  • داشتن کتاب در استخدامی من موثر هست؟
  • و سوال های بیشماره دیگر...

 

برای دریافت مشاوره رایگان یا اعلام هزینه های دقیق می توانید تماس بفرمایید.

دفتر مرکزی  (خط ویژه شش رقمی)              476255-021 

ساعت اداری خانم بیک زاده                        09197349100

ساعت اداری خانم دکتر شهاب                    09197349500

ساعت غیر اداری آقای شیدایی                    09199170040

از اینکه بستری برای دریافت مشاوره هایی بدون جانبداری و واقع گرایانه مهیا نمودیم، به خود می بالیم.

 

لطفا توجه فرمایید که سقف امتیاز ها برای هر بخش مشخص می باشد و مثلا اگر تعدادی مقاله آی اس آی داشته باشید به سقف امتیاز خواهید رسید و اضافه نمودن مقاله دیگر تاثیری در افزایش امتیاز شما ندارد، بلکه شما باید در بخش های مختلف امتیاز کسب کنید که یکی از این بخش ها تالیف یا ترجمه کتاب می باشد.

شاید توجه بیش از حد به مقاله، شما را از داشتن کتاب و تبدیل جزوات گردآوری شده توسط خودتان به صورت کتاب غافل کرده است. توجه داشته باشید داشتن کتاب امتیازی جداگانه از چاپ مقاله دارد و به عنوان یک مزیت رقابتی مهم تلقی خواهد شد.

برای دریافت مشاوره رایگان یا اعلام هزینه های دقیق می توانید تماس بفرمایید.

دفتر مرکزی  (خط ویژه شش رقمی)            66574162-021

ساعت اداری آقای امیریان                          09198282100

ساعت اداری خانم دکتر شهاب                    09197349500

ساعت غیر اداری آقای شیدایی                    09199170040

از اینکه بستری برای دریافت مشاوره هایی بدون جانبداری و واقع گرایانه مهیا نمودیم، به خود می بالیم.

مقاله بهتر هست یا کتاب؟

 

مطالعه صفحات زیر به شما پیش نهاد می شود:

 

تقویت رزومه

ارشدان در نمایشگاه بین المللی کتاب

 

برای دریافت مشاوره رایگان یا اعلام هزینه های دقیق می توانید تماس بفرمایید.

دفتر مرکزی  (خط ویژه شش رقمی)               476255-021 

ساعت اداری خانم بیک زاده                        09197349100

ساعت اداری خانم دکتر شهاب                    09197349500

ساعت غیر اداری آقای شیدایی                    09199170040

از اینکه بستری برای دریافت مشاوره هایی بدون جانبداری و واقع گرایانه مهیا نمودیم، به خود می بالیم.