سالمندی مرحله ای از مراحل چندگانه زندگی آدمی و در حقیقت آخرین دانه از تسبیح عمر آدمی است....که اندیشمندان از آن به عنوان دوران آسایش و آرامش یاد می کنند دورانی که آدمی پس از گذر از مراحل سخت و تحمل رنج فراوان خود را آماده می کند ...

برنامه ریزی سایت هنرطراحی ساختمان ها و فعالیت هایی است که در یک زمین اتفاق می افتد و همین طور زیر ساخت های ضروری ای که این فعالیت ها نیازمندند. برنامه ریزی یک فعالیت مهم در تمام مقیاس ها محسوب می شود از قرار دادن یک سایت برای ساختمان تک گرفته ......

کتاب حاضر برای ولدینی که می خواهند تکنولوژی غیر ضروری و ابزاری را که این روزها تحمیل شده است کاهش دهند عالی می باشد....

کودک آزاری پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مساله ای جزایی و جرم شناسی از اهمیت برخوردار است در کشورهای غربی حدود یک قرن ودر ایران از چند دهه پیش خصوصا سال های اخیر نگاه افراد متخصص و حقوقدانان به این پدیده جلب شد ......

لئو و لیندا مدتی بود که متوجه بزرگ شدن شکم مامان شده بودند برای همین پیش مامان رفتند و ازش پرسیدند : مامان مامان چرا شکم شما بزرگ شده؟ مامان گفت:من یه همستر کوچولو توی .......

بیش فعالی، نقص توجه اختلالی نسبتا شایع است که باعث پر فعالیتی کم توجهی و رفتارهای تکانشی در کودکان می شود.مبتلایان به این اختلال نسبت به همسالان عادی خود مشکلات بیشتری را در خانه مدرسه و اجتماع تجربه می کنند ......

حسابان کسری شاخه ای از ریاضیات است که حدود 300سال از پیدایش آن می گذرد و علاوه بر مرتبه های صحیحی مشتق تمام مرتبه ها در مجموعه اعداد حقیقیی را نیز شامل می شود... ...

این توپ که گرد گرده تو آسمون می گرده اسمش چیه زمینه ؟ گرده و بی نظیره پله آسمونه رفیق کهکشونه ...

30000 تومان

یه روزی روزگاری بود چشمه آب حیاتی بود قله کوه و برفی بود زمین و شالیزاری بود لب ها پر از ترانه بود زندگی و صفایی بود ...

استراتژی در کسب و کار مجموع اهداف سیاستها و کارهای سازمان است که به شکل نقشه یا الگوی منسجم ظاهر می شود (Tegay,2008) در استراتژی صنایع Mintzberg.......

به چند دلیل این کتاب از لحاظ ساختار و محتوا با کتابهای موجود دیگه متفاوته : 1- به عنوان نویسنده ی این کتاب علاوه بر سال ها تجربه ی حضور در بازار کسب و کار ایران در دو دانشگاه معتبر ایران (دانشگاه تهران و شهید بهشتی) هم تحصیلات آکادمیک رشته ی مدیریت و کسب و کار رو گذروندم بنابراین مطالب این کتاب رو هم علم تاکید می کنه هم تجربه ....................

Banking and banks are very important for the functioning of the modern world. without banks the way we use money would work.....

25000 تومان

سالمندی مرحله ای از مراحل چندگانه زندگی آدمی و در حقیقت آخرین دانه از تسبیح عمر آدمی است....که اندیشمندان از آن به عنوان دوران آسایش و آرامش یاد می کن...

45000 تومان

برنامه ریزی سایت هنرطراحی ساختمان ها و فعالیت هایی است که در یک زمین اتفاق می افتد و همین طور زیر ساخت های ضروری ای که این فعالیت ها نیازمندند. برن...

25000 تومان

کتاب حاضر برای ولدینی که می خواهند تکنولوژی غیر ضروری و ابزاری را که این روزها تحمیل شده است کاهش دهند عالی می باشد....

26000 تومان

کودک آزاری پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مساله ای جزایی و جرم شناسی از اهمیت برخوردار است در کشورهای غربی حدود یک قرن ودر ایران از چند ده...

12000 تومان

لئو و لیندا مدتی بود که متوجه بزرگ شدن شکم مامان شده بودند برای همین پیش مامان رفتند و ازش پرسیدند : مامان مامان چرا شکم شما بزرگ شده؟ مامان گفت:من...

23000 تومان

بیش فعالی، نقص توجه اختلالی نسبتا شایع است که باعث پر فعالیتی کم توجهی و رفتارهای تکانشی در کودکان می شود.مبتلایان به این اختلال نسبت به همسالان عادی ...

320000 تومان

حسابان کسری شاخه ای از ریاضیات است که حدود 300سال از پیدایش آن می گذرد و علاوه بر مرتبه های صحیحی مشتق تمام مرتبه ها در مجموعه اعداد حقیقیی را نیز شام...

30000 تومان

این توپ که گرد گرده تو آسمون می گرده اسمش چیه زمینه ؟ گرده و بی نظیره پله آسمونه رفیق کهکشونه ...

30000 تومان

یه روزی روزگاری بود چشمه آب حیاتی بود قله کوه و برفی بود زمین و شالیزاری بود لب ها پر از ترانه بود زندگی و صفایی بود ...

42000 تومان

استراتژی در کسب و کار مجموع اهداف سیاستها و کارهای سازمان است که به شکل نقشه یا الگوی منسجم ظاهر می شود (Tegay,2008) در استراتژی صنایع Mintzberg.......

37000 تومان

به چند دلیل این کتاب از لحاظ ساختار و محتوا با کتابهای موجود دیگه متفاوته : 1- به عنوان نویسنده ی این کتاب علاوه بر سال ها تجربه ی حضور در بازار کس...

20000 تومان

Banking and banks are very important for the functioning of the modern world. without banks the way we use money would work.....