داروهای ضد جنون،اساس درمان اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک مانند اسکیزوافکتیو اختلال هذیانی .........

وهم دارد گشته سلطان ف من کنیز داد من بستان ز سلطان ای عزیز زیر حکم را اینچنین انشا نمود دوزخ است نی اعتیاد،امضا نمود...

ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید،مفقود الاثر،جانباز، اسیر،آزاده و رزمنده شناخته می شود..........

مکتب پولی یا انتشار یکی از مکاتب سه گانه ناظر بر حجم و نحوه انتشار پول درکشورها تلقی می شود..........

شباهنگام بر سایبان آرامش ماه خواهم خیمه ای برپا داشت نگاه گذر آمیز مسافر سرشار از افسوس است و در گودال .... گودالی که از تهی پر شده است...........

20000 تومان

در را پشت سرش بست و در حالی که سعی میکرد اشکهایش را کنترل کند، وارد خیابان شد. هوا تاریک شده بود و خیابان خلوت. صداي قدمهایش سکوت مه آلود سرد پاییزي را در هم میشکست و گاه گاهی با صداي خش خش برگی بهم میآمیخت. مقصدي براي رفتن نداشت. بیهدف خیابانها را طی میکرد. فکرش مشغول بود و افکار گوناگون ذهنش را به مرز انفجار رسانده بود. سردش شد. کمربند پالتویش را کمی محکم کرد. نور چراغهاي کافهاي نظرش را جلب کرد؛...

دلم تنگ است و جانم سرد و تاریک درون کوچه ای نمناک و باریک کنار نرگس و یک تار و یک ساز نشستم تا سحر را طی کنم باز ...

ما آدمها عادت کرده ایم که به ذهنمان فشار نیاوریم و آن را فعال نکنیم ولی اگر بدانیم که میتوانیم این ساعات فراغت را با وسایلی مجهز و پیشرفته تر و شور انگیزتر بگذرانیم دیگر سرگرمی های موبایل و بازی های کامپیوتری عطش ما را سیراب نمیکند و به دنبال آینده ای هر چه دورتر و متمدن تر میگردیم........

این کتاب را میتوان به مشابه متن کمک درسی برای دانشجویان کارشناسی و حتی تحصیلات تکمیلی در درس مطالعات خون و هموفیلی به کار گرفت و بیشتر جنبه مطالعاتی برای دانشجویان و دانش اموزان دارد....

اگر خواهان تغییر و رسیدن به نتیجه مطلوب هستید، بایستی بیاموزید که سوالات خوب بپرسید، در پرسشگری از خود و دیگران حرفه ای شوید، با طرح سوالات مختلف، راه حل های گوناگون بیابیم و بهترین آن ها را انجام دهیم..........

درّه ی الوان یکی از درّه های زیبایی است که میشناسم. اگر در سپیده دم یک روز بهاری به آنجا بیایی، شبنم ها را میبینی که روی گلبرگ ها نشسته اند و با هم این شعر قشنگ را زمزمه میکنند........

کنکور به عنوان بخش مهمی از آموزش به شمار می رود و در هر کشوری در عناوین مختلف و با درصد کم و بیش وجود دارد و این مرحله به عنوان پلی میان مقاطع پایین و آموزش عالی و رسیدن به مسیر شغل و تخصص به شمار می رود. کنکور همه زندگی نیست ولی مسیری است که اگر درست و اصولی طی نشود منجر به هدر رفتن امکانات چندین ساله و نهایتا.........

25000 تومان

داروهای ضد جنون،اساس درمان اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک مانند اسکیزوافکتیو اختلال هذیانی .........

15000 تومان

وهم دارد گشته سلطان ف من کنیز داد من بستان ز سلطان ای عزیز زیر حکم را اینچنین انشا نمود دوزخ است نی اعتیاد،امضا نمود...

15000 تومان

ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزا...

55000 تومان

مکتب پولی یا انتشار یکی از مکاتب سه گانه ناظر بر حجم و نحوه انتشار پول درکشورها تلقی می شود..........

16000 تومان

شباهنگام بر سایبان آرامش ماه خواهم خیمه ای برپا داشت نگاه گذر آمیز مسافر سرشار از افسوس است و در گودال .... گودالی که از تهی پر شده...

20000 تومان

در را پشت سرش بست و در حالی که سعی میکرد اشکهایش را کنترل کند، وارد خیابان شد. هوا تاریک شده بود و خیابان خلوت. صداي قدمهایش سکوت مه آلود سرد پاییزي ر...

15000 تومان

دلم تنگ است و جانم سرد و تاریک درون کوچه ای نمناک و باریک کنار نرگس و یک تار و یک ساز نشستم تا سحر را طی کنم باز ...

22000 تومان

ما آدمها عادت کرده ایم که به ذهنمان فشار نیاوریم و آن را فعال نکنیم ولی اگر بدانیم که میتوانیم این ساعات فراغت را با وسایلی مجهز و پیشرفته تر و شور ان...

15000 تومان

این کتاب را میتوان به مشابه متن کمک درسی برای دانشجویان کارشناسی و حتی تحصیلات تکمیلی در درس مطالعات خون و هموفیلی به کار گرفت و بیشتر جنبه مطالعاتی ب...

28000 تومان

اگر خواهان تغییر و رسیدن به نتیجه مطلوب هستید، بایستی بیاموزید که سوالات خوب بپرسید، در پرسشگری از خود و دیگران حرفه ای شوید، با طرح سوالات مختلف، راه...

16000 تومان

درّه ی الوان یکی از درّه های زیبایی است که میشناسم. اگر در سپیده دم یک روز بهاری به آنجا بیایی، شبنم ها را میبینی که روی گلبرگ ها نشسته اند و با هم ای...

45000 تومان

کنکور به عنوان بخش مهمی از آموزش به شمار می رود و در هر کشوری در عناوین مختلف و با درصد کم و بیش وجود دارد و این مرحله به عنوان پلی میان مقاطع پایین و...