20000 تومان

گذشته‌ای که حالمان را گرفته است آینده‌ای که حالی برای رسیدنش نداریم و حالی که حالمان را بهم میزند چه زندگی خوبی..‌! بنام پروردگارم و سیاهیِ شبهای تاریکش: امشب بارانی باریدن گرفت‌‌!! نمیدانم آسمان از چه چیزی دلتنگ شده بود که مرواریدهای چشمانش را همانند بغضی بر آستان فرازونشیب‌‌های قاره‌ای پوسیده، ترک خورده و دلتنگ میکوفت. شاید او...

بسیاری از افکار ما هستند که هزاران بار تکرار می‌شوند بدون آنکه نتیجه‌ای در برداشته باشند. گاهی درست زمانی که نزدیک به مرحلۀ نتیجه‌گیری از اندیشۀ خود می‌شویم، افکار ما تغییر مسیر داده و به‌سوی اندیشه‌هایی دیگر منحرف می‌شوند و این روند همچنان بارها در طول زندگی اتفاق می‌افتد. یکی از دلایل و اهداف این کتاب و شاید مهم‌ترین دلیل آن، جلوگیری از نُشخوار و ت...

هر فردی که در مسائل تندرستی و بهداشت دست اندر کار است با مجموعه‌ای از نشریات مواجه است. هدف از اینها، دستیابی به راه‌حل‌هایی است که موجب حفظ نظریات موفقیت آمیز و نتیجه بخش و اصلاح دیگر نظریه‌ها می‌باشد و به طور کلی مفاهیم جدیدی را دربرخواهند داشت. روش‌های فیزیوتراپی بعینه یکی از این مفاهیم می‌باشد. الگویی برای کار است که مسئولیت‌هایی مربوط به فیزیوتراپ...

یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی در نظام های حقوقی، مبحث مربوط به ادله الکترونیک و نحوه استناد به آن در دادگاه ها میباشد. امروزه با ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روشهای جدید برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آمده است. استفاده از این روش ها در روابط تجاری روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل، با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیکی گشته است. همان طور که میدانیم ...

مجموعۀ پیش رو دسته‌بندی موقعیت‌هایی است که برای ورزش تنیس در حال وقوع بوده و تمام بازیکنان این رشته، خواسته یا ناخواسته به‌طور خودآگاه یا ناخودآگاه در پی پیشرفت و بالا بردن مهارت‌های خود در اجرای این‌چنین موقعیت‌هایی می‌باشند. می‌دانیم پیشرفت با برنامه‌ریزی حاصل می‌شود و برنامه‌ریزی از شناخت به وجود می‌آید. شناخت موقعیت‌ها باعث صر...

بازیکنان، مربیان و تمام اهل‌فن در ورزش می‌دانند که تنیس علاوه بر فیزیکی بودن، رشته‌ای روانی است. بالا بردن مهارت‌های فیزیکی در ورزش باعث بالاتر رفتن توانایی اجرا خواهند شد. مغز جزئی از تن و فیزیک بوده و روان جزئی از مغز؛ بنابراین بالا بردن مهارت‌های روانی به‌نوعی ارتقای عملکردهای فیزیکی در راستای هر چه‌بهتر اجراشدن مهارت‌ها خواهد بود. وقوع رویدادها در شرا...

در طی نبردهای تاریخی اقوام مختلف یا شکل‌گیری امپراتوری‌ها، بشر همچنان شاهد جنگ و نیرنگ‌ها بوده است. این جدال‌ها باگذشت زمان و بالا رفتن تجربیات جنگی، تبدیل به مهارت‌های مختلف تکنیکی، تاکتیکی و استراتژی‌های دفاع یا حمله در سبک‌های گوناگون شده است. بهره بردن از این تجربیات چند هزارساله در ورزش یا هر هنری دیگر، باعث پیشرفت سریع‌تر با توجه به تجربیات گذشتگان...

" تبِ عشق " ای حالِ دلت خوب به هر جا و مکانی خوبی به تو می‌آید و از جمله‌‌‌ی آنی هر چند دل آزرده شدم با تو و عشقت مارا به تمنا تو بیازار که جُز آن نتوانی بر گِردِ جهان گر همه خوبان بِدَر آیند تو خوب ترین ماهِ جگر سوزِ جهانی از روزِ اَزل در صف عشاقِ تو بودم افسوس تو مارا که زِ عُشّاق ندانی دل با تو حرارت شَوَدَش پیشه وَ‌ بی‌تو غم و ...

کشور ايران در نوار خشك و نيمه خشك كره زمين قرار گرفته است. با توجه به محدودی تهای شدید منابع آب زیرزمینی و پایین بودن بازده آبیاری در رو شهای سنتی و ضرورت نیاز به تأمین امنیت غذایی کشور، استفاده بهینه از آ بهای موجود تنها راهکار پیش رو م یباشد. بخش کشاورزی یکی از بزرگترین مصرفک‌نندگان آ بهای زیرزمینی و سطحی به حساب م یآید. از این رو اتخاذ تدابیر و راهکارهای علمی و مدیریتی مناسب جهت بهر هگیری ...

12000 تومان

این کتاب رو تقدیم میکنم به کسی که با وجود سال‌ها فاصله، قلبِ من رو تصاحب کرده و تا همیشه بزرگترین مالکه قلبِ من میمونه تقدیمی به (ک.ج) و تشکر ویژه میکنم از مادر دلسوزم، سرکارخانم م.ک عزیزم و همه‌ی دوستان باوفا و دخترخاله‌های گلم که مشوق من برای به رشته‌ی تحریر درآوردن احساساتم بودن....

بی‌شک شعر کلام احساس است در خلاء منطق و ترانه تبلور آن. حس ناب فردی در اوج از دست رفتن‌ها و یافتن‌ها، تجربه دنیایی خالی از منطق ماشینی، دنیایی ازدیوانه‌ها. فلانی سپاسگزار که این کتاب را انتخاب کردی، اما آماده دیوانه شدن هستی؟؟؟؟ پس به دنیای من خوش آمدی..........

20000 تومان

گذشته‌ای که حالمان را گرفته است آینده‌ای که حالی برای رسیدنش نداریم و حالی که حالمان را بهم میزند چه زندگی خوبی..‌! ...

29000 تومان

بسیاری از افکار ما هستند که هزاران بار تکرار می‌شوند بدون آنکه نتیجه‌ای در برداشته باشند. گاهی درست زمانی که نزدیک به مرحلۀ نتیجه‌گیری ...

25000 تومان

هر فردی که در مسائل تندرستی و بهداشت دست اندر کار است با مجموعه‌ای از نشریات مواجه است. هدف از اینها، دستیابی به راه‌حل‌هایی است که ...

25000 تومان

یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی در نظام های حقوقی، مبحث مربوط به ادله الکترونیک و نحوه استناد به آن در دادگاه ها میباشد. امروزه با ظهور ابزارهای جدی...

27000 تومان

مجموعۀ پیش رو دسته‌بندی موقعیت‌هایی است که برای ورزش تنیس در حال وقوع بوده و تمام بازیکنان این رشته، خواسته یا ناخواسته به‌طور خودآگاه ...

17000 تومان

بازیکنان، مربیان و تمام اهل‌فن در ورزش می‌دانند که تنیس علاوه بر فیزیکی بودن، رشته‌ای روانی است. بالا بردن مهارت‌های فیزیکی در ورز...

17000 تومان

در طی نبردهای تاریخی اقوام مختلف یا شکل‌گیری امپراتوری‌ها، بشر همچنان شاهد جنگ و نیرنگ‌ها بوده است. این جدال‌ها باگذشت زمان و بالا...

16000 تومان

" تبِ عشق " ای حالِ دلت خوب به هر جا و مکانی خوبی به تو می‌آید و از جمله‌‌‌ی آنی هر چند دل آزرده شدم با تو و عش...

15000 تومان

کشور ايران در نوار خشك و نيمه خشك كره زمين قرار گرفته است. با توجه به محدودی تهای شدید منابع آب زیرزمینی و پایین بودن بازده آبیاری در رو شهای سنتی و ض...

12000 تومان

این کتاب رو تقدیم میکنم به کسی که با وجود سال‌ها فاصله، قلبِ من رو تصاحب کرده و تا همیشه بزرگترین مالکه قلبِ من میمونه تقدیمی به (ک.ج) و تش...

14000 تومان

بی‌شک شعر کلام احساس است در خلاء منطق و ترانه تبلور آن. حس ناب فردی در اوج از دست رفتن‌ها و یافتن‌ها، تجربه دنیایی خالی از منطق ماشینی،...