مجموعۀ پیش رو دسته‌بندی موقعیت‌هایی است که برای ورزش تنیس در حال وقوع بوده و تمام بازیکنان این رشته، خواسته یا ناخواسته به‌طور خودآگاه یا ناخودآگاه در پی پیشرفت و بالا بردن مهارت‌های خود در اجرای این‌چنین موقعیت‌هایی می‌باشند. می‌دانیم پیشرفت با برنامه‌ریزی حاصل می‌شود و برنامه‌ریزی از شناخت به وجود می‌آید. شناخت موقعیت‌ها باعث صر...

بازیکنان، مربیان و تمام اهل‌فن در ورزش می‌دانند که تنیس علاوه بر فیزیکی بودن، رشته‌ای روانی است. بالا بردن مهارت‌های فیزیکی در ورزش باعث بالاتر رفتن توانایی اجرا خواهند شد. مغز جزئی از تن و فیزیک بوده و روان جزئی از مغز؛ بنابراین بالا بردن مهارت‌های روانی به‌نوعی ارتقای عملکردهای فیزیکی در راستای هر چه‌بهتر اجراشدن مهارت‌ها خواهد بود. وقوع رویدادها در شرا...

در طی نبردهای تاریخی اقوام مختلف یا شکل‌گیری امپراتوری‌ها، بشر همچنان شاهد جنگ و نیرنگ‌ها بوده است. این جدال‌ها باگذشت زمان و بالا رفتن تجربیات جنگی، تبدیل به مهارت‌های مختلف تکنیکی، تاکتیکی و استراتژی‌های دفاع یا حمله در سبک‌های گوناگون شده است. بهره بردن از این تجربیات چند هزارساله در ورزش یا هر هنری دیگر، باعث پیشرفت سریع‌تر با توجه به تجربیات گذشتگان...

" تبِ عشق " ای حالِ دلت خوب به هر جا و مکانی خوبی به تو می‌آید و از جمله‌‌‌ی آنی هر چند دل آزرده شدم با تو و عشقت مارا به تمنا تو بیازار که جُز آن نتوانی بر گِردِ جهان گر همه خوبان بِدَر آیند تو خوب ترین ماهِ جگر سوزِ جهانی از روزِ اَزل در صف عشاقِ تو بودم افسوس تو مارا که زِ عُشّاق ندانی دل با تو حرارت شَوَدَش پیشه وَ‌ بی‌تو غم و ...

کشور ايران در نوار خشك و نيمه خشك كره زمين قرار گرفته است. با توجه به محدودی تهای شدید منابع آب زیرزمینی و پایین بودن بازده آبیاری در رو شهای سنتی و ضرورت نیاز به تأمین امنیت غذایی کشور، استفاده بهینه از آ بهای موجود تنها راهکار پیش رو م یباشد. بخش کشاورزی یکی از بزرگترین مصرفک‌نندگان آ بهای زیرزمینی و سطحی به حساب م یآید. از این رو اتخاذ تدابیر و راهکارهای علمی و مدیریتی مناسب جهت بهر هگیری ...

12000 تومان

این کتاب رو تقدیم میکنم به کسی که با وجود سال‌ها فاصله، قلبِ من رو تصاحب کرده و تا همیشه بزرگترین مالکه قلبِ من میمونه تقدیمی به (ک.ج) و تشکر ویژه میکنم از مادر دلسوزم، سرکارخانم م.ک عزیزم و همه‌ی دوستان باوفا و دخترخاله‌های گلم که مشوق من برای به رشته‌ی تحریر درآوردن احساساتم بودن....

بی‌شک شعر کلام احساس است در خلاء منطق و ترانه تبلور آن. حس ناب فردی در اوج از دست رفتن‌ها و یافتن‌ها، تجربه دنیایی خالی از منطق ماشینی، دنیایی ازدیوانه‌ها. فلانی سپاسگزار که این کتاب را انتخاب کردی، اما آماده دیوانه شدن هستی؟؟؟؟ پس به دنیای من خوش آمدی..........

15000 تومان

بلبل از روی گل دوست چه خوش می­خواند. شب به شوق نگه دوست، به سحر می­ماند. از کنارت همه چی هست برایم با تو، جانمازم عطر تو یک وجب جا با تو....

25000 تومان

کتاب حاضر که شامل اشعار معنوی، اجتماعی است اما از جهت محتوایی از ادبیات عامه با گسترش ارتباطات و شکل گیری تاب مقاومت و دارای صفای گمشده ی حیات امروز ماست، که از دل برآمده است. فیض دیدار و سعادت مرقد امام حسین(ع) به قول قدما نیت دل برآورده شد و موجبات پدیدآورنده ی این اثر و صاحب این دفتر جذب کرد، خلق خوش اسلامی و انسانی که نمونه ای از فضیلت های فراموش شده را در شخص واحد مجسم می کرد. شاید نزدی...

شکر خدایی را می­گویم که با اراده خداوندیش به قلم و فکر بنده حقیرش توان نگارش در راستای نیل به هدف والای خدمت به خلق را عطا نمود. علم تعیین جنسیت جنین امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته به علمی هدفگیر و کاربردی با هدف انتخاب آزادانه به جهت پسر یا دختردار شدن دارد. دانش پزشکی کشورمان همانند سایر علوم روز به روز در حال پیشرفت و رسیدن به قله­های موفقیت در عرصه علوم با فناوری روز دنیا رو به جلو ...

بلوغ دوره ای برای انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی است. تغییرات بلوغ، نوجوان را به سوی رشد و تکامل چشمگیر و عمیقی پیش می‌برد که در گذر آن، زیربنای زندگی بزرگسالی و سالمندی پی ریزی می‌شود. نوجوانی به دلیل آنکه ارتباط بسیار نزدیکی با سلامتی دارد، مرحله ای بسیار مهم از زندگی هر فرد است (سپهريان آذر و سعادتمند، 1394). نوجوانان در این دوره مشکلات گوناگونی را بروز می‌دهند که پرخاشگری و ا...

27000 تومان

مجموعۀ پیش رو دسته‌بندی موقعیت‌هایی است که برای ورزش تنیس در حال وقوع بوده و تمام بازیکنان این رشته، خواسته یا ناخواسته به‌طور خودآگاه ...

17000 تومان

بازیکنان، مربیان و تمام اهل‌فن در ورزش می‌دانند که تنیس علاوه بر فیزیکی بودن، رشته‌ای روانی است. بالا بردن مهارت‌های فیزیکی در ورز...

17000 تومان

در طی نبردهای تاریخی اقوام مختلف یا شکل‌گیری امپراتوری‌ها، بشر همچنان شاهد جنگ و نیرنگ‌ها بوده است. این جدال‌ها باگذشت زمان و بالا...

16000 تومان

" تبِ عشق " ای حالِ دلت خوب به هر جا و مکانی خوبی به تو می‌آید و از جمله‌‌‌ی آنی هر چند دل آزرده شدم با تو و عش...

15000 تومان

کشور ايران در نوار خشك و نيمه خشك كره زمين قرار گرفته است. با توجه به محدودی تهای شدید منابع آب زیرزمینی و پایین بودن بازده آبیاری در رو شهای سنتی و ض...

12000 تومان

این کتاب رو تقدیم میکنم به کسی که با وجود سال‌ها فاصله، قلبِ من رو تصاحب کرده و تا همیشه بزرگترین مالکه قلبِ من میمونه تقدیمی به (ک.ج) و تش...

14000 تومان

بی‌شک شعر کلام احساس است در خلاء منطق و ترانه تبلور آن. حس ناب فردی در اوج از دست رفتن‌ها و یافتن‌ها، تجربه دنیایی خالی از منطق ماشینی،...

15000 تومان

بلبل از روی گل دوست چه خوش می­خواند. شب به شوق نگه دوست، به سحر می­ماند. از کنارت همه چی هست برایم با تو، جانمازم عطر تو یک وجب جا...

25000 تومان

کتاب حاضر که شامل اشعار معنوی، اجتماعی است اما از جهت محتوایی از ادبیات عامه با گسترش ارتباطات و شکل گیری تاب مقاومت و دارای صفای گمشده ی حیات امروز م...

15000 تومان

شکر خدایی را می­گویم که با اراده خداوندیش به قلم و فکر بنده حقیرش توان نگارش در راستای نیل به هدف والای خدمت به خلق را عطا نمود. علم تعیین جنسیت ج...

15000 تومان

بلوغ دوره ای برای انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی است. تغییرات بلوغ، نوجوان را به سوی رشد و تکامل چشمگیر و عمیقی پیش می‌برد که در گذر آن، زیربن...