ورزش به عنوان یکی از عوامل موثر سلامتی در تمام دوران های زندگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است و افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته که این امر در تامین سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد. ورزش نقش بازدارنده در بسیاری از آثار نامطلوب محیطی اعم از اجتماعی، اقتصادی، وضع خانوادگی، وراثت و نظایر دارد و گاهی می­تواند در صورت بروز آسیب ها به عنوان تعدیل کننده ای...

می‌شود من ناز کنم، ناز مرا خریدار تو باشی لحظه ی موعودِ وعده ی دیدار تو باشی می شود نامِ مرا از سرِ مِهر، دوباره تو صدا کنی قلبِ شکسته ی مرا، به یک نظر دوا کنی می شود آرزو کنم، تو یاری ماندنی شوی برای دل من، تو شعری خواندنی شوی می شود فقط من پُر کنم همه ی خیال تو یا که نباشم آرزوی محال تو می شود تو باشی سطرِ برجسته ی اشعارِ من...

در دنياي كنوني كه محيط زيست به صورت بسيار گسترده در حال تخريب است، فرهنگ سازي در جهت صيانت از محيط زيست مبتني بر توسعه پايدار ضروري است. با توجه به نقش مديريت مشارکتي در حفظ محيط زيست و با توجه به نقش كاركردي زنان در جوامع انساني، زنان نقش مهمي در آموزش و فرهنگ سازي بر عهده دارند. مشاركت فعال زنان در جهت نهادينه كردن فرهنگ زيست محيطي و ضرورت ايجاد بسترهاي لازم جهت نيل به توسعه پايدار امري است كه ج...

ما انسیان در کتاب آفرینش از درخت شعور همه برگیم و شجره همگی مان حوا و آدم است. در میان اجتماعات مختلف بشری پراکنده در این سرا نیک پنداری آیین ماست و وجدان فانوس راهمان. بی شک برگهای زرد و افتاده اطراف درخت منجر به رشد و نمو آن در بهاران‌اند. به نام خداوندی که ما را طماع آفرید و در تصرف نیروی زمان اسیر و در این عالم فانی رها کرد. من یک نویسند ام و (تزلزل در راه روشن) نام کتابم. ...

سریک آتنگ یالی یاشیل زمینده چاپدنگ ترکمنگ سرداری دیب لقب تابدنگ توپچی بولی آیندانگدا نور یاقدینگ ترکمنگ افتخاری بولدینگ ثن سردار جان ...

درنگرش جدیدجهانی،آب کالایی سیاسی،اقتصادی واجتماعی بوده وبه عنوان یکی ازعناصراصلی توسعه محسوب می شود.برنامه ریزی جهت بهبودمدیریت تخصیص منابع برای دستیابی به اهداف زیست محیطی،اقتصادی واجتماعی گامی مؤثردرمصرف بهینه اب می باشد.علیرغم سرمایه گذاری‌های هنگفتی که دردهه های گذشته درتأمین آب به ویژه دربخش سدسازی کشور انجام شده است،تخصیص نامناسب آب به ویژه دربخش سدسازی کشور انجام شده است،تخصیص نامناسب ...

مطرح شدن در سطح بین المللی خواه با جنبه‌های اقتصادی و سیاسی یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی، به منظور تاثیر گذاری جهانی همواره مقصود مطلوب کسب و کارهای بسیاری از کشورها بوده است. بدین منظور شرکت ها/ سازمان‌ها می‌کوشند تا مجموعه خود را از طریق اکتساب شایستگی‌های کلیدی به شبکه کسب و کار جهانی متصل و مرتبط سازند و مبتنی بر زنجیره تامین و کانون‌های لجستیکی بین المللی مدیریت ...

گذار از یک اقتصاد توسعه نیافته، نیازمند تسهیل سرمایه گذاری و تخصیص بهینه وجوه و منابع مازاد است. این وظیفه در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی یا نظام‌هایی که در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اقتصادی گام بر‌ می‌دارند، اغلب به شکلی مناسب توسط بازارهای سرمایه انجام‌ می‌پذیرد. با این حال، گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی، جدا شدن مالکیت از مد...

امروزه اهمیت نگهداری و عرضه ماهی تازه با توجه به علاقه مصرف کنندگان به ماهی تازه نسبت به منجمد روز به روز بیشتر می‌شود. در این میان تعیین مدت زمان نگهداری ماهی، جهت تعیین زمان مصرف آن، به دلیل فسادپذیری بالای ماهی اهمیت می‌یابد. ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ در ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ دوره ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن از روش ﻫﺎ...

در طول یک دهه گذشته، خرید ترکیبی از یک ارائه دهنده خدمات، به عنوان یک اصل اساسی و مهم استراتژیک، با محوریت حفظ رابطه با ارائه دهنده خدمات، به سرعت در حال رشد است. در طول این زمان مطالعات بر نیات و رفتار خرید ترکیبی[1] در دو رویکرد، معنا و تعقیب شده که منجر به شکل گیری دو دیدگاه مهم در زمینه خرید ترکیبی گردیده است. در حوزه های غیر قراردادی که کوتاه مدت هستند مانند معاملاتی که در یک خرده فروشی صورت...

تغذیه سالم یعنی انتخاب غذاهای متنوع از گروه‌های غذایی مختلف. شما برای یک تغذیه سالم مجبور نیستید رژیمی محدود و سخت داشته باشید. تغذیه سالم یعنی ایجاد تغییراتی در رژیم غذایی خود که بتوانید برای همیشه از آنها پیروی کنید. واضح است که دریافت مواد مغذی مورد نیاز بدن آسان نیست. زیرا ممکن است در روز چندین بار تنقلات مورد علاقه‌تان را بخورید و از دیگر گروه‌های غذایی غافل شوید و یا شاید ه...

12000 تومان

از کودکی عاشق خواندن و نوشتن بودم. حتی یادم است آن دوران جوایز متعددی از طرف والدینم توسط مدرسه برای انشاء هایم دریافت می کردم. بزرگتر که شدم رویای نوشتن یک رمان همیشه ذهنم را به خودش مشغول می‌کرد، تا اینکه در تابستان 86 اتفاقاتی رخ داد که جرقه‌ی نوشتن را در ذهنم روشن کرد. اولی فوت پدرم و دیگری نامه ای بود که از یک دوست به طور پنهانی دریافت کردم و هیچوقت نتوانستم جوابش را بدهم. شاید این ...

10000 تومان

ورزش به عنوان یکی از عوامل موثر سلامتی در تمام دوران های زندگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است و افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خ...

20000 تومان

می‌شود من ناز کنم، ناز مرا خریدار تو باشی لحظه ی موعودِ وعده ی دیدار تو باشی می شود نامِ مرا از سرِ مِهر، دوباره تو صدا کنی قلبِ ش...

35000 تومان

در دنياي كنوني كه محيط زيست به صورت بسيار گسترده در حال تخريب است، فرهنگ سازي در جهت صيانت از محيط زيست مبتني بر توسعه پايدار ضروري است. با توجه به نق...

8000 تومان

ما انسیان در کتاب آفرینش از درخت شعور همه برگیم و شجره همگی مان حوا و آدم است. در میان اجتماعات مختلف بشری پراکنده در این سرا نیک پنداری آیین ماست ...

9000 تومان

سریک آتنگ یالی یاشیل زمینده چاپدنگ ترکمنگ سرداری دیب لقب تابدنگ ...

12000 تومان

درنگرش جدیدجهانی،آب کالایی سیاسی،اقتصادی واجتماعی بوده وبه عنوان یکی ازعناصراصلی توسعه محسوب می شود.برنامه ریزی جهت بهبودمدیریت تخصیص منابع برای دستیا...

15000 تومان

مطرح شدن در سطح بین المللی خواه با جنبه‌های اقتصادی و سیاسی یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی، به منظور تاثیر گذاری جهانی همواره مقصود مطلوب کسب ...

12000 تومان

گذار از یک اقتصاد توسعه نیافته، نیازمند تسهیل سرمایه گذاری و تخصیص بهینه وجوه و منابع مازاد است. این وظیفه در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی...

12000 تومان

امروزه اهمیت نگهداری و عرضه ماهی تازه با توجه به علاقه مصرف کنندگان به ماهی تازه نسبت به منجمد روز به روز بیشتر می‌شود. در این میان تعیین مدت زما...

15000 تومان

در طول یک دهه گذشته، خرید ترکیبی از یک ارائه دهنده خدمات، به عنوان یک اصل اساسی و مهم استراتژیک، با محوریت حفظ رابطه با ارائه دهنده خدمات، به سرعت در ...

10000 تومان

تغذیه سالم یعنی انتخاب غذاهای متنوع از گروه‌های غذایی مختلف. شما برای یک تغذیه سالم مجبور نیستید رژیمی محدود و سخت داشته باشید. تغذیه سالم یعنی ا...

12000 تومان

از کودکی عاشق خواندن و نوشتن بودم. حتی یادم است آن دوران جوایز متعددی از طرف والدینم توسط مدرسه برای انشاء هایم دریافت می کردم. بزرگتر که شدم رویای نو...