معرفی نامزدهای کتاب سال در گروه «هنر»

معرفی نامزدهای کتاب سال در گروه «هنر»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، از مجموع 29 کتاب راه یافته به مرحله دوم داوری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «هنر»، تعداد 4 کتاب در بخش «کلیات هنر»، 5 کتاب در بخش «معماری و شهر سازی»، 4 کتاب در بخش «هنر های نمایشی»، 5 کتاب در بخش «موسیقی»، 5 کتاب در بخش «تربیت بدنی» و 6 کتاب در بخش «نمایشنامه» به مرحله نهایی این  دوره از کتاب سال راه پیدا کردند.

نظر خود را ارسال کنید: