تفاهم نامه همکاری بین انتشارات ارشدان و انتشارات کارآفرین آریا

تفاهم نامه همکاری بین انتشارات ارشدان و انتشارات کارآفرین آریا

تفاهم نامه ای مابین انتشارات ارشدان و انتشارات کارآفرین آریا به منظور تسریع و گسترش خدمات چاپ کتاب در کشور منعقد گردید.

نظر خود را ارسال کنید: