قدرت تاریکی

قدرت تاریکی

تخیلات خودمان را باید باور کنیم. همین تخیلات است که باعث میشود گاهی حتی چیزهای ترسناک و هیجان انگیز را هم دوست داشتنی ببینیم.

نظر خود را ارسال کنید: