تاثیر نانوذرات طلا در درمان هدفمند سرطان پوست

تاثیر نانوذرات طلا در درمان هدفمند سرطان پوست

ملانوما بدخیم ترین و جدیترین نوع سرطان پوست میباشد. که در اثر تغییر در ملانوسیت (سلولهای رنگدانه پوست) ایجاد میشود. با توجه به موفقیت آمیز نبودن روشهای رایج درمانی برای اکثر بیماران، روشهای جدید درمانی به شدت مورد نیاز میباشد.

نظر خود را ارسال کنید: