عنوان همایش: ثروتمندان اینترنتی

عنوان همایش: ثروتمندان اینترنتی

این دوره برای چه کسانی مناسب هست؟

  • صاحب کسب و کار سنتی یا اینترنتی
  • بیکارها
  • کسی که بازارش کساده و به فکر ارتقای فروش هست
  • دانشجوی بیکار
  • کارمندی که دنبال شغل دوم هست

نظر خود را ارسال کنید: