تحمل پریشانی

تحمل پریشانی

امروزه رویارویی با مشکلات بخشی از زندگی  انسان‌ها شده است، کتاب تحمل پریشانی مناسب برای همه و یک چالش برای تغییر سبک زندگی و راهنمایی برای زندگی همراه با درد و رنج است.

نظر خود را ارسال کنید: