من و سُلیاک

من و سُلیاک

فرد مبتلا به یک بیماری، با داشتن اطلاعاتی در مورد آن و بایدها و نبایدهایی که منجر به بهتر یا بدتر شدن او میشود، میتواند بیشترین کمک را به روند درمان خود کند. کتاب حاضر با معرفی یک بیماری و هر آنچه در بهبود آن موثر است، به کمک افراد مبتلا آمده است. 

نظر خود را ارسال کنید: