به نام پسر

به نام پسر

داستانهایی که خواننده بتواند با هر شخصیتی از آن همزادپنداری کند و خود را در آینه‌ی او ببیند، یقیناً موفق‌تر بوده و تاثیرگذاری آنها نیز بیشتر است. کتاب حاضر نیز با داستانی شگفت‌انگیز و البته معمولی خواننده را با خود همراه میکند.

نظر خود را ارسال کنید: