رویکردهای نوین مدیریت ورزشی جلد اول (نظریه های مدیریتی)

رویکردهای نوین مدیریت ورزشی جلد اول (نظریه های مدیریتی)

نظريات برای توسعه هر رشته علمی ضروری هستند و مديريت ورزشی نیز از اين قاعده مستثنی نیست. کتابی که معرفی میشود، با همکاری گروهی از نويسندگان برجسته جهان در زمینه مديريت ورزشی نگاشته شده است و مترجمان ایرانی آن را به فارسی برگردانده‌اند.

نظر خود را ارسال کنید: