فکر کن و راه حل خودتو پیدا کن

فکر کن و راه حل خودتو پیدا کن

کاش زمین جای خیلی بهتری بود، سرزمینی زیباتر برای تمامی کوکان. باید با یاری همدیگر کمک کنیم تا این فرشتگان زیبا تاریکی شبها را بی‌ترس و دلهره و بی‌شک آموزش صحیح دراین زمینه موثر خواهد بود. کتابی که معرفی میشود به‌منظور آموزش موضوعی به کودکان منتشر شده است.

نظر خود را ارسال کنید: