وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست ؟ لازم است مدیران و کارفرمایان به اهمییت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند باید از زیان های مادی ناشی از حوادث صنعتی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم)آگاهی داشته باشند.....................

اشکال گوناگونی از کربن وجود دارد که عبارتند از: الماس، گرافیت و کربن آمورف. الماس و گرافیت از جمله آلوتروپهای بسیار معروف کربن هستند ........

امروزه بیوپلیمرهایی نظیر آگار، آگاروس، آلژینات،کاراژین، سلولز، کیتین، کیتوسا، کلاژن،.........................

اولین گام در کنترل و هدایت یک فرآیند شناخت و درک کامل خصوصیات و رفتارهای آن فرایند می باشد و دستیابی به این شناخت جز در سایه بررسی و تحلیل داده های سیستم که با اندازه گیرها ی مستمر به دست می آیند حاصل نمی گردد...................

سرمایه گذاری از اساسی ترین مباحث اقتصادی است. بدون آن تولید شکل نمی گیرد و ثروت تحقق نمی یابد همچنین عدالت و توزیع مناسب ثروت زمانی معنا می دهد که ثروت ایجاد شده باشد ......................

در هر جامعه گروههای مختلف حرفه ای، علاوه بر اصول و ضوابط اخلاق عمومی از نظام ارزشی خاصی پیروی می کنند که مورد پذیرش جمعی آن حرفه است و اخلاق حرفه ای نامیده می شود....................

افزایش نگرانی های عمومی درباره مسایل مختلف اجتماعی،هم ازین رو که خسارات و صدمات وارده بر پیکر جامعه، از ناحیه ی اینگونه مسایل رو به فزونی دارد و هم از آن نیز روز به روز دشوار تر می شود، شناخت علمی و دقیق مسایل اجتماعی ............................

شرکت هایبرجسته بازاریابی همگی یک هدف مشترک دارند که آن هم قرار دادن مصرف کننده در قلب شرکت است .........

شبکه برق موجود محصول سریع شهرنشینی و توسعه زیر ساخت های مختلف بخش هایی از جهان در قرن گذشته است. اگر چه بین آنها از نظر جغرافیایی اختلاف های بسیاری وجود دارد شرکت های تولید برق تولیدات خود را مطابق تکنولوژی ها وفق می دهند. رشد سیستم های قدرت الکتریکی تحت تاثیر فاکتورهای .....................

کتاب حاضر حاوی متون زبان تخصصی اصطلاحات پر کاربرد و رایج در زمینه پزشکی و سوالات کنکور به همراه پاسخ و ترجمه ی آنها می باشد........

نیروگاه هسته ای به تاسیساتی صنعتی و نیروگاهی می گویند که بر پایه فناوری هسته ای و با کنترل فرایند شکافت هسته ای از گرمای آزاد شده ی آن اقدام به تولید انرژی الکتریکی می کند.........

امروزه کمتر اختراعی به اندازه شبکه های کامپیوتری در عصر ارتباطات ساختار تبادل اطلاعات را دگرگون کرده است همچنانکه امروز در سراسر دنیا اگر کسی دارای پست الکترونیک یا پروفایل شخصی در شبکه های اجتماعی نباشد در واقع فردی بی آدرس تلقی می شود........

45000 تومان

وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست ؟ لازم است مدیران و کارفرمایان به اهمییت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند باید از زیان های مادی ناشی ...

25000 تومان

اشکال گوناگونی از کربن وجود دارد که عبارتند از: الماس، گرافیت و کربن آمورف. الماس و گرافیت از جمله آلوتروپهای بسیار معروف کربن هستند ........

20000 تومان

امروزه بیوپلیمرهایی نظیر آگار، آگاروس، آلژینات،کاراژین، سلولز، کیتین، کیتوسا، کلاژن،.........................

38000 تومان

اولین گام در کنترل و هدایت یک فرآیند شناخت و درک کامل خصوصیات و رفتارهای آن فرایند می باشد و دستیابی به این شناخت جز در سایه بررسی و تحلیل داده های سی...

39000 تومان

سرمایه گذاری از اساسی ترین مباحث اقتصادی است. بدون آن تولید شکل نمی گیرد و ثروت تحقق نمی یابد همچنین عدالت و توزیع مناسب ثروت زمانی معنا می دهد که ثرو...

35000 تومان

در هر جامعه گروههای مختلف حرفه ای، علاوه بر اصول و ضوابط اخلاق عمومی از نظام ارزشی خاصی پیروی می کنند که مورد پذیرش جمعی آن حرفه است و اخلاق حرفه ای ن...

30000 تومان

افزایش نگرانی های عمومی درباره مسایل مختلف اجتماعی،هم ازین رو که خسارات و صدمات وارده بر پیکر جامعه، از ناحیه ی اینگونه مسایل رو به فزونی دارد و هم از...

40000 تومان

شرکت هایبرجسته بازاریابی همگی یک هدف مشترک دارند که آن هم قرار دادن مصرف کننده در قلب شرکت است .........

30000 تومان

شبکه برق موجود محصول سریع شهرنشینی و توسعه زیر ساخت های مختلف بخش هایی از جهان در قرن گذشته است. اگر چه بین آنها از نظر جغرافیایی اختلاف های بسیاری وج...

20000 تومان

کتاب حاضر حاوی متون زبان تخصصی اصطلاحات پر کاربرد و رایج در زمینه پزشکی و سوالات کنکور به همراه پاسخ و ترجمه ی آنها می باشد........

27000 تومان

نیروگاه هسته ای به تاسیساتی صنعتی و نیروگاهی می گویند که بر پایه فناوری هسته ای و با کنترل فرایند شکافت هسته ای از گرمای آزاد شده ی آن اقدام به تولید ...

25000 تومان

امروزه کمتر اختراعی به اندازه شبکه های کامپیوتری در عصر ارتباطات ساختار تبادل اطلاعات را دگرگون کرده است همچنانکه امروز در سراسر دنیا اگر کسی دارای پس...