استفاده از سوختهای هیدروکربنی به عنوان یک سوخت مناسب در صنایع مختلف نفت گاز و پتروشیمی در طی دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است به منظور استفاده هر چه بهتر از این سوخت در صنایع مرتبط لازم است......

در سال های اخیر علاقه به پرورش و مصرف حشرات به عنوان غذا رو به افزایش است . حشرات به عنوان مبدلهای زیستی قوی به شمار می روند که می توانند زیست توده های با کیفیت پایین و فقیر را به پروتئین هایی ارزشمند تبدیل کنند که از نظر اقتصادی و تغذیه ای ارزشمند هستن ......

سازمان پزشکی قانونی کشور سازمانی وابسته به قوه قضائیه است که دارای ادارات و مراکز متعددی در سرتاسر کشور می باشد.... سازمان پزشکی قانونی دارای بخش های مختلف می باشد......

ارزشی که مطالعه این کتاب و عمل به نکات آن برای خواننده ایجاد می کند تفهیم نکته زیر است : انجام درست کار درست ، از مسئولیت های اجتماعی تک تک افراد در جامعه است به استانداردها احترام گذاشته و از آن ها برای انجام درست کار درست در ابعاد مختلف کار و زندگی استفاده کنیم ...

در این کتاب مباحث بازاریابی دیجیتال در 6 فصل ارائه شده است که کلیات بخش های مختلف بازاریابی دیجیتال، ابزارها سایت های مرتبط با بازاریابی دیجیتال و مشتری مداری دیجیتال را شامل می شود ......

این کتاب و آینده یک منبع ذخیره ساز برق متحرک کم کربن را نشان می دهد که می توناد انتشار گازهای گلخانه ای را به میزان چشمگیری کاهش دهد درآمد ایجاد کند و تصویب اتومبیل های برقی باتری را تسریع کند ... ...

این کتاب به جنبه های ریاضی جریان آب های زیر زمینی می پردازد و در نظر دارد تا با پر کردن خلا میان هیدروئولوژی پایه و مدل سازی آب های زیر زمینی، در خدمت دانشجویان و کارورزان باشد.......

این کتاب 16 فصل دارد که در هر فصل ماشین آلات مربوطه به طور جامع معرفی شده اند و نیاز شما را برای شناخت ماشین آلات درکارگاه برطرف برطرف خواهد کرد ......

از جمله منابع طبیعی مهم و از ارکان محیط زیست در هر کشوری آب است . زندگی و سلامت همه موجودات زنده به آن بستگی دارد بیش از 75 درصد کره ی زمین را آب فرا گرفته که بیشتر این آب ها دارای نمک و تنها یک درصد آب های موجود شیرین و قابل استفاده است.......

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مسلزم رقابت با رقبای قدرتمند است ......

بازارهای مالی، منابع پولی را از باززارهای دارای وجوه اضافی به بازارهای نیازمند به این منابع انتقال می دهند این بازار ها دریافت وام دانشجویی برای دانشجویان، دریافت وام های اوراق رهنی برای خانواده ها،مخارج توسعه برای واحد تجاری و مخارج دولت ها را تامین مالی می کنند.......

کتاب حاضر که تحت عنوان طراحی و محاسبه موتورهای القایی سه فاز در اختیار فراگیران قرار گرفته است شامل پنج فصل است : در فصل اول به ساختمان پارامترهای فنی و تعاریف اولیه مربوط به طراحی نقشه های الکتروموتورها پرداخته است و ......

30000 تومان

استفاده از سوختهای هیدروکربنی به عنوان یک سوخت مناسب در صنایع مختلف نفت گاز و پتروشیمی در طی دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است به منظور استفاده هر چ...

35000 تومان

در سال های اخیر علاقه به پرورش و مصرف حشرات به عنوان غذا رو به افزایش است . حشرات به عنوان مبدلهای زیستی قوی به شمار می روند که می توانند زیست توده ها...

25000 تومان

سازمان پزشکی قانونی کشور سازمانی وابسته به قوه قضائیه است که دارای ادارات و مراکز متعددی در سرتاسر کشور می باشد.... سازمان پزشکی قانونی دارای بخش ه...

40000 تومان

ارزشی که مطالعه این کتاب و عمل به نکات آن برای خواننده ایجاد می کند تفهیم نکته زیر است : انجام درست کار درست ، از مسئولیت های اجتماعی تک تک افراد د...

30000 تومان

در این کتاب مباحث بازاریابی دیجیتال در 6 فصل ارائه شده است که کلیات بخش های مختلف بازاریابی دیجیتال، ابزارها سایت های مرتبط با بازاریابی دیجیتال و مشت...

50000 تومان

این کتاب و آینده یک منبع ذخیره ساز برق متحرک کم کربن را نشان می دهد که می توناد انتشار گازهای گلخانه ای را به میزان چشمگیری کاهش دهد درآمد ایجاد کند و...

22000 تومان

این کتاب به جنبه های ریاضی جریان آب های زیر زمینی می پردازد و در نظر دارد تا با پر کردن خلا میان هیدروئولوژی پایه و مدل سازی آب های زیر زمینی، در خدمت...

30000 تومان

این کتاب 16 فصل دارد که در هر فصل ماشین آلات مربوطه به طور جامع معرفی شده اند و نیاز شما را برای شناخت ماشین آلات درکارگاه برطرف برطرف خواهد کرد ......

30000 تومان

از جمله منابع طبیعی مهم و از ارکان محیط زیست در هر کشوری آب است . زندگی و سلامت همه موجودات زنده به آن بستگی دارد بیش از 75 درصد کره ی زمین را آب فرا ...

80000 تومان

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ...

85000 تومان

بازارهای مالی، منابع پولی را از باززارهای دارای وجوه اضافی به بازارهای نیازمند به این منابع انتقال می دهند این بازار ها دریافت وام دانشجویی برای دانشج...

60000 تومان

کتاب حاضر که تحت عنوان طراحی و محاسبه موتورهای القایی سه فاز در اختیار فراگیران قرار گرفته است شامل پنج فصل است : در فصل اول به ساختمان پارامترهای فنی...