سالمندی مرحله ای از مراحل چندگانه زندگی آدمی و در حقیقت آخرین دانه از تسبیح عمر آدمی است....که اندیشمندان از آن به عنوان دوران آسایش و آرامش یاد می کنند دورانی که آدمی پس از گذر از مراحل سخت و تحمل رنج فراوان خود را آماده می کند ...

برنامه ریزی سایت هنرطراحی ساختمان ها و فعالیت هایی است که در یک زمین اتفاق می افتد و همین طور زیر ساخت های ضروری ای که این فعالیت ها نیازمندند. برنامه ریزی یک فعالیت مهم در تمام مقیاس ها محسوب می شود از قرار دادن یک سایت برای ساختمان تک گرفته ......

بیش فعالی، نقص توجه اختلالی نسبتا شایع است که باعث پر فعالیتی کم توجهی و رفتارهای تکانشی در کودکان می شود.مبتلایان به این اختلال نسبت به همسالان عادی خود مشکلات بیشتری را در خانه مدرسه و اجتماع تجربه می کنند ......

حسابان کسری شاخه ای از ریاضیات است که حدود 300سال از پیدایش آن می گذرد و علاوه بر مرتبه های صحیحی مشتق تمام مرتبه ها در مجموعه اعداد حقیقیی را نیز شامل می شود... ...

استراتژی در کسب و کار مجموع اهداف سیاستها و کارهای سازمان است که به شکل نقشه یا الگوی منسجم ظاهر می شود (Tegay,2008) در استراتژی صنایع Mintzberg.......

به چند دلیل این کتاب از لحاظ ساختار و محتوا با کتابهای موجود دیگه متفاوته : 1- به عنوان نویسنده ی این کتاب علاوه بر سال ها تجربه ی حضور در بازار کسب و کار ایران در دو دانشگاه معتبر ایران (دانشگاه تهران و شهید بهشتی) هم تحصیلات آکادمیک رشته ی مدیریت و کسب و کار رو گذروندم بنابراین مطالب این کتاب رو هم علم تاکید می کنه هم تجربه ....................

Banking and banks are very important for the functioning of the modern world. without banks the way we use money would work.....

کتاب حاضر صرفا کوششی است در جهت تبیین مفهوم این واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامی و در ضمن به دگرگونی مفهوم مالیات و انواع گوناگون آن در راستای تاریخ پرداخته خواهد شد ....

این کتاب برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های برق و مکاترونیک بسیار مناسب بوده و به علاقمندان از سایر رشته ها هم استاندارد PLCدرجه دو سازمان فنی و حرفه ای برای تسهیل استفاده از کتاب توصیه می شود......

حقوق جزا عبارت است مجموعه قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم میباشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن ویا به گرفتن اقدامات تامینی یا تربیتی اعمال مزبور را پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد حقوق جزا شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است ...

پیدایش هنر اسلامی را با تند باد فتوحات نظامی مسلمین که به دنبال رحلت پیامبر اسلام در سال 632م11ق به وقوع پیوست مرتبط می دانند چه بسا این شروع ارتباطی با این حقیقت داشته باشد که در این مقطع مرکز حکومت در حال تولد اسلامی عربستان بود که در گرچه در آن هنرهای ......

در این کتاب به تدوین مدل عملکردی حمل و. نقل غیرر موتوری در راستای توسعه حمل و نقل پایدار و لزوما مسائل و مشکلات دوچرخه سواری که پایداری حمل و نقل غیر موتوری و توسعه حمل و نقل پایدار را ناپایدار می کند می پردازیم ...

25000 تومان

سالمندی مرحله ای از مراحل چندگانه زندگی آدمی و در حقیقت آخرین دانه از تسبیح عمر آدمی است....که اندیشمندان از آن به عنوان دوران آسایش و آرامش یاد می کن...

45000 تومان

برنامه ریزی سایت هنرطراحی ساختمان ها و فعالیت هایی است که در یک زمین اتفاق می افتد و همین طور زیر ساخت های ضروری ای که این فعالیت ها نیازمندند. برن...

23000 تومان

بیش فعالی، نقص توجه اختلالی نسبتا شایع است که باعث پر فعالیتی کم توجهی و رفتارهای تکانشی در کودکان می شود.مبتلایان به این اختلال نسبت به همسالان عادی ...

320000 تومان

حسابان کسری شاخه ای از ریاضیات است که حدود 300سال از پیدایش آن می گذرد و علاوه بر مرتبه های صحیحی مشتق تمام مرتبه ها در مجموعه اعداد حقیقیی را نیز شام...

42000 تومان

استراتژی در کسب و کار مجموع اهداف سیاستها و کارهای سازمان است که به شکل نقشه یا الگوی منسجم ظاهر می شود (Tegay,2008) در استراتژی صنایع Mintzberg.......

37000 تومان

به چند دلیل این کتاب از لحاظ ساختار و محتوا با کتابهای موجود دیگه متفاوته : 1- به عنوان نویسنده ی این کتاب علاوه بر سال ها تجربه ی حضور در بازار کس...

20000 تومان

Banking and banks are very important for the functioning of the modern world. without banks the way we use money would work.....

20000 تومان

کتاب حاضر صرفا کوششی است در جهت تبیین مفهوم این واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامی و در ضمن به دگرگونی مفهوم مالیات و انواع گوناگون آن در راستای تاریخ ...

83000 تومان

این کتاب برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های برق و مکاترونیک بسیار مناسب بوده و به علاقمندان از سایر رشته ها هم استاندارد PLCدرجه دو سازمان فنی و ...

20000 تومان

حقوق جزا عبارت است مجموعه قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم میباشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن ویا به گرفتن اقدا...

30000 تومان

پیدایش هنر اسلامی را با تند باد فتوحات نظامی مسلمین که به دنبال رحلت پیامبر اسلام در سال 632م11ق به وقوع پیوست مرتبط می دانند چه بسا این شروع ارتباطی ...

30000 تومان

در این کتاب به تدوین مدل عملکردی حمل و. نقل غیرر موتوری در راستای توسعه حمل و نقل پایدار و لزوما مسائل و مشکلات دوچرخه سواری که پایداری حمل و نقل غیر ...