100000 تومان

ایستاد و به دیوار اتاقش که با کاغذهای رنگی ملایمی پوشیده شده بود خیره ماند. آنگاه بعد از لحظاتی خاموشی.......

80000 تومان

روایتگر زندگی دختریست به نام جانان که به دلیل انتقامی قدیمی ناخواسته و به اجبار وارد زندگی معمایی و جنایی افرادی میشود که باید برای نجات خودش و خانواده اش از تمام هوش و مهارتش استفاده کند تا گره از معما های پیش رویش باز کند در این میان عشقی وارد زندگی اش میشود که در رسیدن به خانواده اش یاری اش میدهد......

70000 تومان

از هدف داشتن، از جنگیدن برای عشق،از جنگیدن برای زندگی. ناقوس مرگ را شنیدن، پیروزی و شکست، روشنایی و تاریکی، غم و شادی شما را دعوت می‌کنم به دنیای دختری به نام رُزا که در جنگ جهانی دوم درحالی که پدرو مادر نظامی‌اش به خاطر جنگ مجبور به ترک رُزا می‌شوند و او مجبور است به خانه هم‌بازی بچگی‌اش تام و خانواده‌اش برود و بعد نامه‌ای از طرف نامزدش جورج به دستش میرسد که او...

40000 تومان

با نجابتی خاصی که جزئی از شخصیت او بود به آرامی قدم بر میداشت اندام زیبا و کشیده اش تنها چیزی نبود که نظر ......

هیچ کجای دنیا خانه پدری نمی شود خانه ای که در نهایت سادگی و سنتی بودنش شادترین نقطه دنیاست : با پنجره های قدیمی.......

36000 تومان

ریشه جرم و جنایت را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت......

18000 تومان

دیگر نیستم که دلتنگ کسی شوم حـتی دیگـر نیستم که دلتنگ خـودم شوم گفتـه بودم نبایـد عاشقت شد گفته بودم نباید دوستت داشت ولی این را هم گفته بودم که فقط باید در خیالات به تو نگاه کنم......

25000 تومان

گاهی اوقات ستاره های آسمان شبت جوری خاموش می گردند که ناگهان سر تا سر وجودت پر از خالی می شود .پوچی و سردرگمی ........

راس ساعت مقرر روز دوشنبه، کلاس درس جان با حضور تمامی دانشجویان آغاز شد. جان با لبخند گفت اکثر تاریخ نویسان غربی سعی فراوان کرده اند که دوره رنسانس را سپیده دم آزادی بنامند .......

این رمان را برای جوانان غیور سرزمینم نوشتم تا با عشقی ماندگار به تمامی آنها تقدیم کنم .. کتاب در قالب داستانی بلند ، شامل ساختاری متشکل از مضامین تاریخی ، فلسفی، اجتماعی و علمی ........

100000 تومان

ایستاد و به دیوار اتاقش که با کاغذهای رنگی ملایمی پوشیده شده بود خیره ماند. آنگاه بعد از لحظاتی خاموشی.......

80000 تومان

روایتگر زندگی دختریست به نام جانان که به دلیل انتقامی قدیمی ناخواسته و به اجبار وارد زندگی معمایی و جنایی افرادی میشود که باید برای نجات خودش و خانواد...

70000 تومان

از هدف داشتن، از جنگیدن برای عشق،از جنگیدن برای زندگی. ناقوس مرگ را شنیدن، پیروزی و شکست، روشنایی و تاریکی، غم و شادی شما را دعوت می‌کنم به دنیا...

40000 تومان

با نجابتی خاصی که جزئی از شخصیت او بود به آرامی قدم بر میداشت اندام زیبا و کشیده اش تنها چیزی نبود که نظر ......

38000 تومان

هیچ کجای دنیا خانه پدری نمی شود خانه ای که در نهایت سادگی و سنتی بودنش شادترین نقطه دنیاست : با پنجره های قدیمی.......

36000 تومان

ریشه جرم و جنایت را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خ...

18000 تومان

دیگر نیستم که دلتنگ کسی شوم حـتی دیگـر نیستم که دلتنگ خـودم شوم گفتـه بودم نبایـد عاشقت شد گفته بودم نباید دوستت داشت ولی این را هم گفته ...

25000 تومان

گاهی اوقات ستاره های آسمان شبت جوری خاموش می گردند که ناگهان سر تا سر وجودت پر از خالی می شود .پوچی و سردرگمی ........

81500 تومان

راس ساعت مقرر روز دوشنبه، کلاس درس جان با حضور تمامی دانشجویان آغاز شد. جان با لبخند گفت اکثر تاریخ نویسان غربی سعی فراوان کرده اند که دوره رنسانس را ...

81500 تومان

این رمان را برای جوانان غیور سرزمینم نوشتم تا با عشقی ماندگار به تمامی آنها تقدیم کنم .. کتاب در قالب داستانی بلند ، شامل ساختاری متشکل از مضامین ت...