20000 تومان

شب از نیمه گذشته بود جز صدای زوزه شغالان و صدای شاخ و برگ درختان که باد اونا رو به هم میزد و واق واق سگا صدای دیگه ای شنیده نمیشد , کنار آغل ایستاده بودم و به گلهای کهآرام گرفته بودنگاه میکردم توی تاریکی سایه ای رو میدیدم که به طرفم میومد خودمو جمع و جور کردم و با صدای بلند گفتم کی اونجاست؟........

35000 تومان

با ورود به دانشگاه ترسی توأم با اشتیاق تمام وجودش را فراگرفته بود خوب می دانست این محیط با دبیرستان و آن چند کلاس خیاطی و آشپزی که رفته بود فرق می کرد. اینکه دوست داشت دنیای پیرامونش را بیشترببیند و بشناسد چیز زیادی نبود.......

وای ذهنم خیلی پره، تا حدی که دیدم اگه ننویسم نمیشه باید یه جورایی این همه پراکندگی ذهنی رو سر و سامانش بدم، نمی‌دونم چطوری و از کجا شروع کنم اما یه چیزیو خیلی خوب می‌دونم که صادقانه و خالصانه می‌نویسم. از موضوع یا موضوعاتی می‌نویسم که ذهنم و به خودش مشغول کرده و یه جوری و با زبانی می‌نویسم که هر کسی بتونه راحت متوجه حرفام بشه و برای درکشون نیازی به فکر کردن نداشته باشد و ا...

16000 تومان

ساعت چوبی زیبایی که به تازگی از موسیو دانیل مونتانیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یهودی عتیقه فروش خریده بودم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بعد از هفتاد سال هنوز نفس می‌کشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. تزلزل محسوسی که بعد از پیمودن هر ثانیه در قامتش نمایان میشد به پای لرزان پیرمردی میماند که بعد...

30000 تومان

زنگ ساعت به صدا در اومد. چشاموباز کردم دیدم که صبح شده وای که چقدر خوابم میاد و نمی‌تونم از زیرپتو بیام بیرون آخه خوابیدن تو هوای پائیزی خیلی لذت بخشه منم که‌‌‌ عاشق خواب بالاخره‌‌‌ هر جور که بود بلند شد با صورت خواب آلود آماده شدم و باعجله‌‌‌ بند کفشامو بستم چادرم رو هم جلوی در انداختم سرم درو بستم مادرم پشت سرم هی صدام می‌کرد آیلار‌&zwn...

آیا تاکنون به روابط خود نگریسته و نگران این موضوع که چیزی را در حال از دست دادن هستید، شده‌اید؟ با توجه به این مطلب، شاید شما هم مانند بسیاری از موکلینم که نگران این مسئله می‌باشند، باشید؛ از برای یافتن شخص مورد نظرتان موفق نیستید، یا شاید چون بسیاری از موکلین متأهل من، همان زن‌هایی که همسفر زندگی‌شان را یافته‌ و متوجه این موضوع شدند که در ازدواج همان مرحله‌ که گویی ع...

12000 تومان

از کودکی عاشق خواندن و نوشتن بودم. حتی یادم است آن دوران جوایز متعددی از طرف والدینم توسط مدرسه برای انشاء هایم دریافت می کردم. بزرگتر که شدم رویای نوشتن یک رمان همیشه ذهنم را به خودش مشغول می‌کرد، تا اینکه در تابستان 86 اتفاقاتی رخ داد که جرقه‌ی نوشتن را در ذهنم روشن کرد. اولی فوت پدرم و دیگری نامه ای بود که از یک دوست به طور پنهانی دریافت کردم و هیچوقت نتوانستم جوابش را بدهم. شاید این ...

مدتی است که گذشته و گذشته به داشتن خود می‌بالد که چرا پروازی همچون پرنده‌ها بر نمای آسمانی زیبا، رنگ جاودانه‌ای به خود می‌گیرد و سیاهی به نابودی کشانده می‌شود و گاهی رُخی از خود نشان می‌دهد که پرواز پرنده‌ها زندگی ما را بهتر از قبل کرده اند. استواری قلبی مهربانانه در کنار حیله و نیرنگ کدامین سو از سلوک را پاسخگوست. اندیشه ای ناب و با تیزهوشی حیرت آور در حل مسا...

زودتر از روزهای قبل بیدار شدم.‌ براي لحظه‌ای در دلم گفتم: «أأأأأه باز مدرسه شروع شد.‌ دیگه از این به بعد باید صبح زود بیدار شم. » انگار یه چیزی می‌گفت امروز با همه‌‌‌‌ی روزها فرق می‌کنه. حدود نیم ساعت طول کشید تا آماده شدم.‌ کوله پشتی ام را برداشتم‌‌‌. جز یک دفتر 100 برگ سفید و چند عدد خودکار چیز دیگري در آن نبود.&zwnj...

15000 تومان

روایت «حق من این نبود» نه قصه­ای برساخته و دروغ، بلکه واقعیتی تلخ و ناگوار از زندگی پر رمز و راز راوی است که در تلاطمي روحي از روزگار جز سرخوردگي و نامرادی، نديده­است. داستان به تصویر موقعیتی رقت­انگیز می­­پردازد و در آن شرح وقایع ناگوار و رنج­های کودکی خردسال که در شش ماهگی پدر و مادرش را از دست می­دهد، بیان می­شود. وی گله و شكايت خود از ناملايمات و ...

انسان در طول تاريخ جهان هستی که زندگی کرده است تاکنون چطور شد که دريافت نکرد و درو نکرد و به خیا و انديشه خود متوجه نشد اي رويه که در پی گرفته حا بصورت فردی يا خانوادگی يا اجتماعی و اي اعمالیکه از او سر میزند با اي اعما و اي طور خواست شايسته يک آدم و يک انسان نمیباشد در اي م دمه انسانهای خاص منظور نیست انسانهای خاص جايگاه خود را دارند حالا پیامبران و يا اولیا آنها و انسانهای بزرگوار ديگر خیلی...

20000 تومان

شب از نیمه گذشته بود جز صدای زوزه شغالان و صدای شاخ و برگ درختان که باد اونا رو به هم میزد و واق واق سگا صدای دیگه ای شنیده نمیشد , کنار آغل ایستاده ب...

35000 تومان

با ورود به دانشگاه ترسی توأم با اشتیاق تمام وجودش را فراگرفته بود خوب می دانست این محیط با دبیرستان و آن چند کلاس خیاطی و آشپزی که رفته بود فرق می کرد...

8000 تومان

وای ذهنم خیلی پره، تا حدی که دیدم اگه ننویسم نمیشه باید یه جورایی این همه پراکندگی ذهنی رو سر و سامانش بدم، نمی‌دونم چطوری و از کجا شروع کنم اما ...

16000 تومان

ساعت چوبی زیبایی که به تازگی از موسیو دانیل مونتانیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یهودی عتیقه فروش خریده بودم‌&zw...

30000 تومان

زنگ ساعت به صدا در اومد. چشاموباز کردم دیدم که صبح شده وای که چقدر خوابم میاد و نمی‌تونم از زیرپتو بیام بیرون آخه خوابیدن تو هوای پائیزی خیلی لذت...

15000 تومان

آیا تاکنون به روابط خود نگریسته و نگران این موضوع که چیزی را در حال از دست دادن هستید، شده‌اید؟ با توجه به این مطلب، شاید شما هم مانند بسیاری از ...

12000 تومان

از کودکی عاشق خواندن و نوشتن بودم. حتی یادم است آن دوران جوایز متعددی از طرف والدینم توسط مدرسه برای انشاء هایم دریافت می کردم. بزرگتر که شدم رویای نو...

20000 تومان

مدتی است که گذشته و گذشته به داشتن خود می‌بالد که چرا پروازی همچون پرنده‌ها بر نمای آسمانی زیبا، رنگ جاودانه‌ای به خود می‌گیرد و س...

45000 تومان

زودتر از روزهای قبل بیدار شدم.‌ براي لحظه‌ای در دلم گفتم: «أأأأأه باز مدرسه شروع شد.‌ دیگه از این به بعد باید صبح زود بیدار شم. &...

15000 تومان

روایت «حق من این نبود» نه قصه­ای برساخته و دروغ، بلکه واقعیتی تلخ و ناگوار از زندگی پر رمز و راز راوی است که در تلاطمي روحي از روزگار ...

12000 تومان

انسان در طول تاريخ جهان هستی که زندگی کرده است تاکنون چطور شد که دريافت نکرد و درو نکرد و به خیا و انديشه خود متوجه نشد اي رويه که در پی گرفته حا بص...