the key role of vocabulary in language learning and improvement of the for basic skills is undeniable and thus accepted although in the past vocabulary and its learning was not considered important .....

50000 تومان

کتاب رین بو انتخابی مناسب برای آن دسته از دانش آموزانی است که به دنبال مجموعه ای کامل و بی نقص از نکات کلیدی و امتحانی این درس هستند با مطالعه ی این کتاب، بانکی کامل از درس نامه های کاربردی سوالات امتحانی و پاسخ ها در اختیار شما قرار خواهد گرفت ....

مجموعه حاضر به معلمان یاری می دهد تا خیلی ساده با مطالب مهم تربیت بدنی پایه خود آشنایی پیدا کنند و بدون گذراندن هیچ دوره ای بتوانند دانش آموزان را در زنگ های تربیت بدنی به بهترین و اصولی ترین شکل هدایت کنند......

کنکور به عنوان بخش مهمی از آموزش به شمار می رود و در هر کشوری در عناوین مختلف و با درصد کم و بیش وجود دارد و این مرحله به عنوان پلی میان مقاطع پایین و آموزش عالی و رسیدن به مسیر شغل و تخصص به شمار می رود. کنکور همه زندگی نیست ولی مسیری است که اگر درست و اصولی طی نشود منجر به هدر رفتن امکانات چندین ساله و نهایتا.........

کنکور به عنوان بخش مهمی از آموزش به شمار میرود و در هر کشوری در عناوین مختلف و با درصد کم و بیش وجود دارد و این مرحله به عنوان پلی میان مقاطع پایین و آموزش عالی و رسیدن به مسیر شغل و تخصص به شمار میرود. کنکور همه زندگی نیست ولی مسیری است که اگر درست و اصولی طی نشود منجر به هدر.......

در این کتاب سعی شده است چندین روش متنوع و جالب برای املا و تصحیح آن ارائه شود. تا از ابتدای سال تحصیلی با یاری اولیاء و آموزگاران در افزایش توانمندی دانش آموزان تلاش شود........

تفکیک علوم تجربی به شاخه های مختلف آن مانند شیمی و.. امکان یاددهی ویادگیری مفهومی تر هر درس را فراهم میکند. امید داریم این مجموعه با جداسازی بخش های شیمی کتاب علوم هشتم و ارائه درس نامهو سوالات تشریحی و چهارگزینه ای به دانش آموزان کوشا و ساعی کمک کند. معلمان گرامی نیز در مدارسی که از شیوه تفکیکی علوم استفاده میشود می توانند از مطالباین مجموعه استفاده کنند. آرزومندیم تسلّط بر شیمی، این درس را در...

کتاب حاضر که با زحمات هفده ساله و همکاری بسیاری از قبولین کنکور کلاسهای برنامه ریزی تخصصی درسی spp در رشته های مختلف دانشگاه اعم از شریف ، امیرکبیر و پزشکی و دندان و. .. تنظیم شده است و هرسال نیز به روز میگردد........

در این مجموعه ابتدا تایم بندی و ترکیب سوالات و تحلیلها در سالهای متفاوت البته متناسب با نوع تغییرات کلی آن تنظیم و نهایتا تحلیل سوالات 10 و در ادامه به نکات تستی و مطالب و سوالات ان با استنادات پرداخته شده و در پایان لغاتی که در کنکور سالهای قبل پر تکرار بوده مطرح شده است........

درس زیست شامل نکات تفهیمی، تصاویر، و پاورقی هاست. کلیه قسمت های زیست مهم و اساسی است و به این دلیل یادگیری را با مشکل مواجه میسازد. لذا جهت یادگیری بهتر درس زیست مطلوب است ابتدا نکات مهم و غیر مهم از هم تشخیص و سپس اقدام به مطالعه صورت بپذیرد...

هدف اصلی این کتاب این است که شما بعد از تدریس، مقداری از صفحات را برای تکلیف شبانه به دانش آموزان محول کنید و با توجه به اینکه کتاب حاضر بر طبق فعالیتها، کاردرکلاسها و تمرینهای کتاب درسی تهیّه شده است در صورت نیاز میتوانید تمرینات آن را در کلاس هم به دانش آموزان محول کنید...

کتاب حاضر کتاب کار ریاضی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی می باشد که شامل درسنامه برای هر مبحث و تمرینات مرتبط با آن می باشد....

15000 تومان

the key role of vocabulary in language learning and improvement of the for basic skills is undeniable and thus accepted although in the past vocabular...

50000 تومان

کتاب رین بو انتخابی مناسب برای آن دسته از دانش آموزانی است که به دنبال مجموعه ای کامل و بی نقص از نکات کلیدی و امتحانی این درس هستند با مطالعه ی این ک...

20000 تومان

مجموعه حاضر به معلمان یاری می دهد تا خیلی ساده با مطالب مهم تربیت بدنی پایه خود آشنایی پیدا کنند و بدون گذراندن هیچ دوره ای بتوانند دانش آموزان را در ...

45000 تومان

کنکور به عنوان بخش مهمی از آموزش به شمار می رود و در هر کشوری در عناوین مختلف و با درصد کم و بیش وجود دارد و این مرحله به عنوان پلی میان مقاطع پایین و...

70000 تومان

کنکور به عنوان بخش مهمی از آموزش به شمار میرود و در هر کشوری در عناوین مختلف و با درصد کم و بیش وجود دارد و این مرحله به عنوان پلی میان مقاطع پایین و ...

14000 تومان

در این کتاب سعی شده است چندین روش متنوع و جالب برای املا و تصحیح آن ارائه شود. تا از ابتدای سال تحصیلی با یاری اولیاء و آموزگاران در افزایش توانمندی د...

19000 تومان

تفکیک علوم تجربی به شاخه های مختلف آن مانند شیمی و.. امکان یاددهی ویادگیری مفهومی تر هر درس را فراهم میکند. امید داریم این مجموعه با جداسازی بخش های ...

6000 تومان

کتاب حاضر که با زحمات هفده ساله و همکاری بسیاری از قبولین کنکور کلاسهای برنامه ریزی تخصصی درسی spp در رشته های مختلف دانشگاه اعم از شریف ، امیرکبیر و ...

15000 تومان

در این مجموعه ابتدا تایم بندی و ترکیب سوالات و تحلیلها در سالهای متفاوت البته متناسب با نوع تغییرات کلی آن تنظیم و نهایتا تحلیل سوالات 10 و در ادامه ب...

20000 تومان

درس زیست شامل نکات تفهیمی، تصاویر، و پاورقی هاست. کلیه قسمت های زیست مهم و اساسی است و به این دلیل یادگیری را با مشکل مواجه میسازد. لذا جهت یادگیری به...

14000 تومان

هدف اصلی این کتاب این است که شما بعد از تدریس، مقداری از صفحات را برای تکلیف شبانه به دانش آموزان محول کنید و با توجه به اینکه کتاب حاضر بر طبق فعالیت...

25000 تومان

کتاب حاضر کتاب کار ریاضی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی می باشد که شامل درسنامه برای هر مبحث و تمرینات مرتبط با آن می باشد....