کتاب کمک آموزشی فارسی ونگارش پایه اول ابتدایی* من بلدم بخونم' من بلدم بنویسم* این کتاب ب صورت کاملا تجربی ب تالیف درآمده و جایگزینی بسیار مناسب برای ارائه تکالیف منزل یا آخرهفته برای دانش آموزان پایه اول؛و منبع جامع ارائه کاربرگ و تمرین برای آموزگاران و اولیا گرانقدر میباشد. تصاویر کاملا سیاه سفید جهت بهره مندی نوگلان شما سروران گرانقدر محض پرکردن اوقات فراغت آنها و رنگ آمیزی تصاویر جهت افزا...

کتاب کمک آموزشی ریاضی ریاضیدان متفکَر پایه اول ابتدایی این کتاب ب صورت کاملا تجربی ب تالیف درآمده و جایگزینی بسیار مناسب برای ارائه تکالیف منزل یا آخرهفته برای دانش آموزان پایه اول؛و منبع جامع ارائه کاربرگ و تمرین برای آموزگاران و اولیا گرانقدر میباشد. تصاویر کاملا سیاه سفید جهت بهره مندی نوگلان شما سروران گرانقدر محض پرکردن اوقات فراغت آنها و رنگ آمیزی تصاویر جهت افزایش خلاقیت و جذاب تر شدن آمو...

اهداف فعالیت و راهبردهایی که بر اساس تجارب شخصی و کتب آموزشی لحاظ شده است .. عبارت اند از: آشنا نمودن دانش آموز با واژه ها و کلمات ساخت کلمه با حروف داده شده ساخت جمله با کلمات داده شده...

در این کتاب راهکارهای مختلف و متنوعی جهت پاسخگویی به سؤالات درک مطلب عربی و حرکت گذاری مطرح شده که می تواند ترس و دلهره داوطلبان کنکور را از این مباحث زدوده و موفقیت آنها را به حداکثر برساند.......

بهترین سال های عمر در مدرسه می گذرد در شور و شوق دیدن دوست و آموختن درس، با اشک و اضطراب برای امتحان و شورو خنده برای بازی و نمی دانیم ......

در این کتاب مجموعه ای از واژه ها (2900)، جمله ها (2000)دیالوگ ها(215) و متون کاربردی (63)مورد نیاز در موضوعات مختلف که در زندگی روزمره خود با آن سر و کار داریم آورده شده است ......

در این کتاب به منظور تقویت مهارت و توانایی گفتاری مجموعه ای از واژه ها، جمله ها، دیالوگ ها و متون کاربردی مورد نیاز در موضوعات مختلف که در زندگی روزمره خود با آن سر و کار داریم آورده شده است ......

این کتاب کار به شما میآموزد که چگونه با استفاده از یک فرآیند آموزشی کامل و گام به گام، یک پاراگراف عالی بنویسید....

140000 تومان

اثر حاضر، یک کتاب درسی است و سر فصل های برنامه درسی منابع انرژی را که به دانشجویان رشته جغرافیا آموزش داده میشود ، در بر می گیرد......

نخست افعال مودال را بخوانیم که اندر آن نکاتی را بدانیم پس از آنها فعل ساده گذاری ......

0 تومان

کتاب حاضر از مجموعه کتابهای زبان آموزشی برای کودکان و نوجوانان می باشد ...

50000 تومان

سه به علاوه یک مجموعه ای است که رمز و راز خواندن و نوشتن را برای بیسوادان فاش میسازد بطوری كه شخص بیسواد در کمترین زمان ممكن حدود دو ماه و با کمترین هزینه مراحل با سواد شدن را طی کرده و جزء با سوادان حساب خواهد شد......

110000 تومان

کتاب کمک آموزشی فارسی ونگارش پایه اول ابتدایی* من بلدم بخونم' من بلدم بنویسم* این کتاب ب صورت کاملا تجربی ب تالیف درآمده و جایگزینی بسیار مناسب ب...

95000 تومان

کتاب کمک آموزشی ریاضی ریاضیدان متفکَر پایه اول ابتدایی این کتاب ب صورت کاملا تجربی ب تالیف درآمده و جایگزینی بسیار مناسب برای ارائه تکالیف منزل یا آخ...

53000 تومان

اهداف فعالیت و راهبردهایی که بر اساس تجارب شخصی و کتب آموزشی لحاظ شده است .. عبارت اند از: آشنا نمودن دانش آموز با واژه ها و کلمات ساخت کلمه ب...

70000 تومان

در این کتاب راهکارهای مختلف و متنوعی جهت پاسخگویی به سؤالات درک مطلب عربی و حرکت گذاری مطرح شده که می تواند ترس و دلهره داوطلبان کنکور را از این مبا...

19500 تومان

بهترین سال های عمر در مدرسه می گذرد در شور و شوق دیدن دوست و آموختن درس، با اشک و اضطراب برای امتحان و شورو خنده برای بازی و نمی دانیم ......

120000 تومان

در این کتاب مجموعه ای از واژه ها (2900)، جمله ها (2000)دیالوگ ها(215) و متون کاربردی (63)مورد نیاز در موضوعات مختلف که در زندگی روزمره خود با آن سر و ...

140000 تومان

در این کتاب به منظور تقویت مهارت و توانایی گفتاری مجموعه ای از واژه ها، جمله ها، دیالوگ ها و متون کاربردی مورد نیاز در موضوعات مختلف که در زندگی روزمر...

40000 تومان

این کتاب کار به شما میآموزد که چگونه با استفاده از یک فرآیند آموزشی کامل و گام به گام، یک پاراگراف عالی بنویسید....

140000 تومان

اثر حاضر، یک کتاب درسی است و سر فصل های برنامه درسی منابع انرژی را که به دانشجویان رشته جغرافیا آموزش داده میشود ، در بر می گیرد.....

32000 تومان

نخست افعال مودال را بخوانیم که اندر آن نکاتی را بدانیم پس از آنها فعل ساده گذاری ......

0 تومان

کتاب حاضر از مجموعه کتابهای زبان آموزشی برای کودکان و نوجوانان می باشد ...

50000 تومان

سه به علاوه یک مجموعه ای است که رمز و راز خواندن و نوشتن را برای بیسوادان فاش میسازد بطوری كه شخص بیسواد در کمترین زمان ممكن حدود...