این کتاب به عنوان کتاب سوالات متن و کاربردی تالیف شده است که دانش آموزان بتوانند به صورت جامع این کتاب را مطالعه نمایند وموفقیت های بزرگی را در آزمون های مختلف از جمله امتحانات استانی کسب نمایند. وساختار اصلی این کتاب عبارت است از : •دارای سوالات صحیح وغلط : برای آزمایش کردن دانش آموز وفراگیری صحیح مطلب •دارای سوالات جاهای خالی : برای فهم ودرک مطلب فصل •دارای سوالات مفهومی : بر...

روش مطالعه Repeat برای امتحانات تستی – تفهیمی می‌تواند کامل‌ترین روش جهت مطالعه کنکور ایران در کلیه مقاطع باشد که با استفاده از تلفیق روش‌های اسکینر- ابینگ هاووس و رابرت دابلیو هلفر بدست آمده است و برای دروس غیر محاسباتی کاملاً پاسخگوست و از طرفی روش مدل برداری به عنوان روشی ساده جهت دروس محاسباتی با ماندگاری بالا در ذهن طراحی شده است که با تلفیق این دو روش و استفاده از آن&zwn...

این مجموعه شامل نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته ی جامعه شناسی برای سال های 90 الی 95 به صورت مجزا برای هر درس می باشد، که برای دانشجویان به همراه پاسخ تشریحی گردآوری شده است، تا بتواند نیاز دانشجویان را برطرف سازد. قابل ذکر است تعدادی از سوالات کنکوری با توجه به اینکه در سالهای متمادی تکرار شده است در اینجا نیز تکرار گردیده و آن هم برای یادآوری دانشجویان بوده نه برای ازدیاد حجم کتاب....

کنکورت را ببوس...

کنکور بخش نهایی و جدائی‌ناپذیر آموزش یک فرد به حساب می‌آید و در اصل پلی میان دوران نوجوانی و جوانی، دورانی که فرد از یک سو در عالم غفلت به سر می‌برد و از سویی دیگر به سوی آینده‌ای روشن حرکت، نشان دادن مسیر و قرار دادن این هدف بزرگ در جلو چشم انسان فرد را وادار به انگیزه و یادآوری اهداف خود می‌نماید. لذا سعی کردیم تقویمی برای اولین بار در ایران تنظیم کنیم که به دانش‌آم...

27500 تومان

این کتاب به عنوان کتاب سوالات متن و کاربردی تالیف شده است که دانش آموزان بتوانند به صورت جامع این کتاب را مطالعه نمایند وموفقیت های بزرگی را در آزمون...

5000 تومان

روش مطالعه Repeat برای امتحانات تستی – تفهیمی می‌تواند کامل‌ترین روش جهت مطالعه کنکور ایران در کلیه مقاطع باشد که با استفاده از تلفیق ...

20000 تومان

این مجموعه شامل نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته ی جامعه شناسی برای سال های 90 الی 95 به صورت مجزا برای هر درس می باشد، که برای دانشجویان به همرا...

19000 تومان

کنکورت را ببوس...

5000 تومان

کنکور بخش نهایی و جدائی‌ناپذیر آموزش یک فرد به حساب می‌آید و در اصل پلی میان دوران نوجوانی و جوانی، دورانی که فرد از یک سو در عالم غفلت به س...