گوارش فرایندی است پیچیده که در اثر یکسری فعل و انفعالات بر روی غذا مادامی که غذا خورده می شود و در اندامهای گوارشی طی مسیر می نمایند و در حال هضم شدن است رخ می دهد. موجود زنده نیاز به کسب انرژی دارد و گوارش یکی از بخش های مهمی است که در کسب انرژی .........

آیین مقدس اسلام عالی ترین سرمایه افتخار و شرف اجتماعی شناخته شده است و سجایای اخلاقی و صفات انسانی رمز کامیابی و موفقیت و بهترین وسیله سازگاری اجتماعی است و والدین و مربیان باید بیش از هر چیز ..................

عصیان و گناه و بزهکاری پدیده هایی هستند که از آغاز خلقت انسان با اغوای شیطان توسط آدم و حوا با خوردن میوه های منهیه آغاز شد و به قتل یکی از فرزندان آنها به نام هابیل ادامه پیدا کرده است و با بقای شیطان تا آخر حیات انسان وجود دارد ........

20000 تومان

میوه ها دارای ویتامین هایی هستند که باعث سلامتی ما می شوند.........

از عین علی عیون ما بینا شد وز لام علی لسان ما گویا شد دریای علی نور خدا می بینم زان نور محمد و علی پیدا شد ...

ذهنمان را شستشو بدهیم....ما هر روز و هر شب باسد درگیر آموزش خصوصیات شخصیتی مثبت باشیم ......

ساز دف از کهن ترین سازها به شمار می آید و بنا به مقتضیات زمان، اشکال و سایزهای گوناگونی به خود دیده است و همچنین روایت های متعددی راجع به تاریخچه این ساز وجود دارد اما تاریخچه ی عرفانی این ساز به زمانی باز می گردد که پیامبر اسلام از مکه به مدینه هجرت فرمودند ........

به نظر می رسد تعریف جرم نیز برحسب مکاتب و دیدگاه های مختلف، متفاوت باشد به طور مثال به عقیده طرفداران مکتب عدالت مطلق، جرم عبارت است از عملی که مخالف اخلاق و عدالت باشد ........

پیامبر آخر الزمان یعنی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از شهری بیرون آمد که نادانی سرتاسر آن را فرا گرفته بود و مردم در توحش جاهلیت فرو رفته بودند. نه مدرسه رفته بود که نوشتن و خواندن یاد گیرد و نه کسی بود که بتواند معلوماتی از او کسب کند ...

30000 تومان

بازی فرایندی است همراه با تحرک و احساس آزادی در انتخاب که در اکثر حیوانات و انسان هاوجود دارد. تنها سال های ائلیه زندگی است که بازی تاثیر خود را نشان می دهد...............

برنامه ریزی نوعی تفکر درباره مسایل اجتماعی و اقتصادی است که نتیجه ی آن به صورت منطقی و عملی موجب بهبود زندگی انسان ها خواهد شد. در واقع برنامه ریزی یک عمل آگاهانه است برای دستیابی به اهداف معین مشخص و ........

تولید الکتریسیته فرآیندی است که طی آن از یک منبع انرژی استفاده می شود تا انرژی الکتریکی تولید شود اصول پایه برای تولید الکتریسیته توسط دانشمند انگلیسی مایکل فارادی در دهه 1820 تا اوایل 1830میلادی کشف شد........

25000 تومان

گوارش فرایندی است پیچیده که در اثر یکسری فعل و انفعالات بر روی غذا مادامی که غذا خورده می شود و در اندامهای گوارشی طی مسیر می نمایند و در حال هضم شدن ...

25000 تومان

آیین مقدس اسلام عالی ترین سرمایه افتخار و شرف اجتماعی شناخته شده است و سجایای اخلاقی و صفات انسانی رمز کامیابی و موفقیت و بهترین وسیله سازگاری اجتماعی...

25000 تومان

عصیان و گناه و بزهکاری پدیده هایی هستند که از آغاز خلقت انسان با اغوای شیطان توسط آدم و حوا با خوردن میوه های منهیه آغاز شد و به قتل یکی از فرزندان آن...

20000 تومان

میوه ها دارای ویتامین هایی هستند که باعث سلامتی ما می شوند.........

30000 تومان

از عین علی عیون ما بینا شد وز لام علی لسان ما گویا شد دریای علی نور خدا می بینم زان نور محمد و علی پیدا شد ...

25000 تومان

ذهنمان را شستشو بدهیم....ما هر روز و هر شب باسد درگیر آموزش خصوصیات شخصیتی مثبت باشیم ......

40000 تومان

ساز دف از کهن ترین سازها به شمار می آید و بنا به مقتضیات زمان، اشکال و سایزهای گوناگونی به خود دیده است و همچنین روایت های متعددی راجع به تاریخچه این ...

28000 تومان

به نظر می رسد تعریف جرم نیز برحسب مکاتب و دیدگاه های مختلف، متفاوت باشد به طور مثال به عقیده طرفداران مکتب عدالت مطلق، جرم عبارت است از عملی که مخالف ...

25000 تومان

پیامبر آخر الزمان یعنی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از شهری بیرون آمد که نادانی سرتاسر آن را فرا گرفته بود و مردم در توحش جاهلیت فرو رفته بودند. ن...

30000 تومان

بازی فرایندی است همراه با تحرک و احساس آزادی در انتخاب که در اکثر حیوانات و انسان هاوجود دارد. تنها سال های ائلیه زندگی است که بازی تاثیر خود را نشان ...

18000 تومان

برنامه ریزی نوعی تفکر درباره مسایل اجتماعی و اقتصادی است که نتیجه ی آن به صورت منطقی و عملی موجب بهبود زندگی انسان ها خواهد شد. در واقع برنامه ریزی یک...

42000 تومان

تولید الکتریسیته فرآیندی است که طی آن از یک منبع انرژی استفاده می شود تا انرژی الکتریکی تولید شود اصول پایه برای تولید الکتریسیته توسط دانشمند انگلیسی...