عشق، از هر نوع که باشد، باز هم مقدس است و انسان، هر گونه که باشد، باز هم محتاج عشق فقط تفاوت آدمی در نوع دیدگاهش است......

تونل را پشت سر می گذارد. میداند که دیگر تا سال ها از آن جاده گذر نخواهد کرد. شاید این آخرین بار باشد. همیشه برای دیدار خانواده ی همسرش ......

48000 تومان

توی حیاط و زیر درخت نشسته بودم و به باغچه نگاه می کردم مثل اینکه گلها هم خیال خودنمایی نداشتن و اصلا دلربایی را از دست داده بودند ......

46000 تومان

بی بی نور ، توی همسایگی ما زندگی میکرد . او زن تنهایی بود که سالها قبل از به دنیا آمدن من اینجا بوده . شوهرش چند سال پیش فوت کرده بود و یک دختر و یک پسر داشت که هر دو ازدواج کرده بودند......

گاهی چه سبک بال به دنبال خاطری پر میکشم .میروم به دنبالش جایی بر زمین مینشینم آن زمین برایم غریب نیست... دهکده ای زیبا به دور از دغدغه ها و آشفتگی هاست......

کودکی من هم عالمی داشت در رویاهایم زندگی میکردم و از این جهان خبری نداشتم کودکی ساده، بی پروا، پر از حس های شیرین و خنده هایی از ته دل......

حقیقت طبق خلق و خودش همیشه عقب می ایستد، اما این دروغ بوده كه همیشه خودش را اول به ما رسانده، من برای دروغی كه تمام ناخن های حقیقت را كشیده تا نتواند هر روز به صورتم چنگ بیندازد احترام قائلم.......

45000 تومان

از روی گونه های دو طرف صورتش قطرات عرق با ناز پایین میآمد و گرما کلافه اش کرده بود .دو دستش را باز کرده بود و .......

40000 تومان

بنظر میرسید پدرم سرما خورده باشد البته تب نسبتا بالایی هم داشت که گاهی فروکش میکرد و گاهی اوج میگرفت .حال عمومی او نیز گاهی بهتر گاهی بدتر میشد......

بی صبرانه منتظر بودم که بالاخره فرشته کوچولوی ما رو بیارن هنوز نمی دونستیم چه شکلیه ؟ شبیه منه یا شبیه ایلیا یا شاید ......

40000 تومان

غروب سرد یکی از روزهای پاییز بود و آرش، با چشم هایی کبود و صورتی خونین، از مدرسه برمی گشت. هنوز چند قدمی از مدرسه دور نشده بود......

50000 تومان

کتاب حاضر حاصل فراقها و رنج هایی است که در نبود عشق و یا به عبارت دقیق تر در نبود ماوی در طول چندین ماه، بصورت پراکنده و ناخود اگاه نوشته شده است......

115000 تومان

عشق، از هر نوع که باشد، باز هم مقدس است و انسان، هر گونه که باشد، باز هم محتاج عشق فقط تفاوت آدمی در نوع دیدگاهش است......

35000 تومان

تونل را پشت سر می گذارد. میداند که دیگر تا سال ها از آن جاده گذر نخواهد کرد. شاید این آخرین بار باشد. همیشه برای دیدار خانواده ی...

48000 تومان

توی حیاط و زیر درخت نشسته بودم و به باغچه نگاه می کردم مثل اینکه گلها هم خیال خودنمایی نداشتن و اصلا دلربایی را از دست داده بودند ......

46000 تومان

بی بی نور ، توی همسایگی ما زندگی میکرد . او زن تنهایی بود که سالها قبل از به دنیا آمدن من اینجا بوده . شوهرش چند سال پیش فوت کرده ...

58000 تومان

گاهی چه سبک بال به دنبال خاطری پر میکشم .میروم به دنبالش جایی بر زمین مینشینم آن زمین برایم غریب نیست... دهکده ای زیبا به دور ...

18000 تومان

کودکی من هم عالمی داشت در رویاهایم زندگی میکردم و از این جهان خبری نداشتم کودکی ساده، بی پروا، پر از حس های شیرین و خنده هایی از ته دل......

33000 تومان

حقیقت طبق خلق و خودش همیشه عقب می ایستد، اما این دروغ بوده كه همیشه خودش را اول به ما رسانده، من برای دروغی كه تمام ناخن های حقیقت را كشیده تا نتواند ...

45000 تومان

از روی گونه های دو طرف صورتش قطرات عرق با ناز پایین میآمد و گرما کلافه اش کرده بود .دو دستش را باز کرده بود و .......

40000 تومان

بنظر میرسید پدرم سرما خورده باشد البته تب نسبتا بالایی هم داشت که گاهی فروکش میکرد و گاهی اوج میگرفت .حال عمومی او نیز گاهی بهتر گاهی ...

20000 تومان

بی صبرانه منتظر بودم که بالاخره فرشته کوچولوی ما رو بیارن هنوز نمی دونستیم چه شکلیه ؟ شبیه منه یا شبیه ایلیا یا شاید ......

40000 تومان

غروب سرد یکی از روزهای پاییز بود و آرش، با چشم هایی کبود و صورتی خونین، از مدرسه برمی گشت. هنوز چند قدمی از مدرسه دور نشده بود......

50000 تومان

کتاب حاضر حاصل فراقها و رنج هایی است که در نبود عشق و یا به عبارت دقیق تر در نبود ماوی در طول چندین ماه، بصورت پراکنده و ناخود ا...