در زمان های دور ، قلمرو ایران بسیار پهناورتر از حال حاضر بود و پادشاه مقتدر و با تدبیری بر آن حکمرانی میکرد ؛ پادشاه فریدون......

60000 تومان

گاهی برای ساختن باید خراب کرد گاهی برای ماندن باید رفت زندگی راباید در دست گرفت باید جنگید حتی بدون برد.......

49000 تومان

در من زنی وجود داشت که پر از رؤیا بود زنی که استدلال میکرد زنی که پر از احساس بود...

35000 تومان

داستان خرسی نامه در جلد دوم بدانجا رسید که خرسی پس از ناکامی در پاندا شدن اندوهگین گشت و به اتفاق خرس های سفید قطبی راه قطب شمال را که زیستگاه خرس های سفید بود.......

ژست ،تنها چیزی است که من دارم. بعضی مواقع این ژست ها بایستی که عالیترین شکل در طبیعت باشند واگر گاه وبیگاه از موقعیت خودم عبور میکنم......

ساعت نه و نیم جمعه شب است .من و همسرم در جاده و درحال برگشت به خانه مان هستیم زیرا پسرمان را که در کنکور سراسری ،در رشته مهندسی برق قبول شده است را به خوابگاه دانشگاهش برده ایم .این دومین جمعه ای است که ......

مامان -هاله دخترم -جونم مامان مامان- زنگ میزنن عزیزم فکر کنم بابات باشه برو زودتر درو باز کن -چشم چادرمو سر کردمو دم در رفتم در و باز کردم حدس مامان درست بود خودمو لوس کردمو گفتم......

سلام! من یک گیتار هستم . حالا میخوام داستان زندگی خودم رو براتون تعریف کنم . سالها پیش من گیتار یک نوازنده معروف بودم. نام او سارا بود ....

باید اعتراف کرد ،سالی که گذشت بدترین سال عمرم بود .با روزها ی حزن انگیز،هفته های نحس و ماه های نكبت بار... گاهی اوقات باخود میگویم شاید اگردل آرام ترکم نمیكرد........

روز پر ماجرای من شروع شد، امروز ساعت 3 پرواز به کشور پر ماجرای چین، شغلم عکاسیه ،به کشور های مختلف سفر میکنم ......

من زاده ای از زادگان ایران و به راستی توران هستم ؛ زیرا نام مادرم توران است و من فرزند دوم خانواد ه ام هستم. در زمانی به دنیا آمدم که پدرم.......

23000 تومان

"گور خر سیاه و سفید در دنیای سیاه و سفید خودش زندگی می کرد ، بدون خبر از دنیا ها یی دیگر.......

58000 تومان

در زمان های دور ، قلمرو ایران بسیار پهناورتر از حال حاضر بود و پادشاه مقتدر و با تدبیری بر آن حکمرانی میکرد ؛ پادشاه فریدون......

60000 تومان

گاهی برای ساختن باید خراب کرد گاهی برای ماندن باید رفت زندگی راباید در دست گرفت باید جنگید حتی بدون برد.......

49000 تومان

در من زنی وجود داشت که پر از رؤیا بود زنی که استدلال میکرد زنی که پر از احساس بود...

35000 تومان

داستان خرسی نامه در جلد دوم بدانجا رسید که خرسی پس از ناکامی در پاندا شدن اندوهگین گشت و به اتفاق خرس های سفید قطبی راه قطب ش...

55000 تومان

ژست ،تنها چیزی است که من دارم. بعضی مواقع این ژست ها بایستی که عالیترین شکل در طبیعت باشند واگر گاه وبیگاه از موقعیت خودم عبور میکنم.....

36000 تومان

ساعت نه و نیم جمعه شب است .من و همسرم در جاده و درحال برگشت به خانه مان هستیم زیرا پسرمان را که در کنکور سراسری ،در رشته مهندسی ب...

50000 تومان

مامان -هاله دخترم -جونم مامان مامان- زنگ میزنن عزیزم فکر کنم بابات باشه برو زودتر درو باز کن -چشم چادرمو سر کردمو دم در رف...

8000 تومان

سلام! من یک گیتار هستم . حالا میخوام داستان زندگی خودم رو براتون تعریف کنم . سالها پیش من گیتار یک نوازنده معروف بودم. نام او سارا ...

65000 تومان

باید اعتراف کرد ،سالی که گذشت بدترین سال عمرم بود .با روزها ی حزن انگیز،هفته های نحس و ماه های نكبت بار... گاهی اوقات باخود میگویم شاید اگردل آرام تر...

50000 تومان

روز پر ماجرای من شروع شد، امروز ساعت 3 پرواز به کشور پر ماجرای چین، شغلم عکاسیه ،به کشور های مختلف سفر میکنم ......

25000 تومان

من زاده ای از زادگان ایران و به راستی توران هستم ؛ زیرا نام مادرم توران است و من فرزند دوم خانواد ه ام هستم. در زمانی به دنیا آمد...

23000 تومان

"گور خر سیاه و سفید در دنیای سیاه و سفید خودش زندگی می کرد ، بدون خبر از دنیا ها یی دیگر.......