25000 تومان

نمونه دیگری از امراض که ما مردم دنیا با آن روبرو هستیم، مغزهای بیمار هستند. مغزهایی که جنگها را پدید میآورند. کودکان، زنان و مردان بیدفاع را میکشند. ظلم و ستم را ترویج میدهند و برای رفاه و آسایش گروهی اندک، دنیا را به مخاطره میاندازند. به مردم دنیا اجازه نمیدهند با صفا و صمیمیت و در کنار یکدیگر زندگی کنند. نژادهای دیگر را به درستی به مردم خود معرفی نمیکنند. واقعیتها را از شکل اصلی خود خارج می...

15000 تومان

حضور ناگهانی علیرضا من را آشفته کرده بود. زمان زیادی بود که به خیلی چیزها فکر نمیکردم. ولی امروز یاد روزهای دانشجویی افتادم. یاد شور و هیجان آن روزها... یاد عشقِ پسر شیرازیِ کلاس... علیرضا قدیری... پسرِ موجه کلاس، که تمام افکار من را با خود برده بود........

12000 تومان

پوکی، خرگوش کوچولوی سفید بالداری است که در خانه بلیندا، دختر هیزم شکن، در جنگل سبز زندگی میکند. در این روز بخصوص که قصه شروع میشود؛ پوکی با اولین پرتوهای آفتاب که آسمان آبی را روشن میکرد از خواب بلند شد .......

25000 تومان

غم نبود بابا رو دلم سنگيني ميکرد، از در و ديوار کوچه اعلاميه هاشو کندم و پارچه ي سياهو برداشتم........

میبینید چه بارون قشنگی به باریدن گرفته البته نه به قشنگی و معطری شما! دیدن بارون در کنار شما قشنگ، موهای خیس و پریشونتون، قطرات ریز بارون روی صورتتون، بخار نفس کشیدنتون به بارون و این هوا زیبایی داده!...

10000 تومان

-وردا راز ز یبا ی در چیست؟ وردا با ذوق و شوق گفت : زیبایی به داشتن موهای صاف و رنگی است.بعد از چند لحظه وردا از آنچه در آینه دید بیشتر تعجب کرد اما خوشحال شد. این بار رنگ موهای وردا از مشکی به طلایی تغییر کرده بود و از قبل زیباتر شده بود وردا با شادمانی بیرون رفت تا همه زیبایی او را ببینند......

کتاب پیوند خورشید و ماه شما را با زوایای جالبی از زندگی این بانو آشنا می کند بانو ملیکا نرجس خاتونمادر امام عصر عج یکی از ملکه های وجاهت و زیبایی است که از نسل حواریون عیسی بن مریم ع بوده است. قدرت الهی آن بانوی مکرمه را برای همسری امام حسن عسگری از روم به سامرا فرستاد تا گوهر تابناک وجود مهدویت در آن دامان پاک پرورش یابد....

آفتاب کم کم داشت غروب میکرد و زمین به خاطر چرخش خورشید سرد میشد و سرمایش را به ساکنانش القا میکرد، پیرمرد گامهایش را تندتر کرد، معلوم نبود دلواپس تاریک شدن بود یا سرد شدن هوا، زمین ناهموار بود و پستی و بلندی های فراوانی زیرپایش احساس میکرد و همین مانع سرعتش میشد........

12000 تومان

نویسنده این رمان را تقدیم به انسانهای خستگی ناپذیر، انسانهایی که هر وقت شکست میخورند. دوباره و با توکل به خداوند و با تلاش بیشتر، به آرزوهایشان جامه عمل میپوشانند کرده است.......

25000 تومان

با وجودِ صدایی بی صدا که از کودکی ...لب نگشوده بود و حضورِ، زمانِ زیبایِ پیر و سال خورده ای،که دیگر توانِ سفر نداشت نه سفری به حزنِ غروبِ گذشته نه به شهرِ طلوعِ امید در آینده و نه حتی حالی برای در حال ماندن...

7000 تومان

اسم من "آیشه" است. پنج سال دارم. میخواهم خاطراتم را از زمان هایی که کوچکتر از حالا بودم برایتان تعریف کنم. وقتی که من خیلی کوچک بودم ما، در یک خانه دیگر زندگی میکردیم. خانه قبلی ما دو تا خانه بود که به هم چسبیده بودند و رنگشان هم زرد بود. جلوی هر جفتشان یک باغچه کوچک داشتیم.......

25000 تومان

بلندگو رو از زیر صندلی بیرون کشیدم و سیم تاب خوردشو درست کردم. صدامو صاف کردم و داد زدم: " آهن آلات، ضایعات، شیر آلات، آبگرمكن،بخاری، یخچال، فرش و گلیم، کناره و زیره، قالی و قالیچه " خریداریم. مشتری نبود، انگار مردم دیگه پولی برای خرید وسیله های نو ندارن. از وانت پیاده شدم. با بلندگو تو کوچه ها میچرخیدم و داد میزدم: قراضه چی، قراضه چی....

25000 تومان

نمونه دیگری از امراض که ما مردم دنیا با آن روبرو هستیم، مغزهای بیمار هستند. مغزهایی که جنگها را پدید میآورند. کودکان، زنان و مردان بیدفاع را میکشند....

15000 تومان

حضور ناگهانی علیرضا من را آشفته کرده بود. زمان زیادی بود که به خیلی چیزها فکر نمیکردم. ولی امروز یاد روزهای دانشجویی افتادم. یاد شور و هیجان آن روزها....

12000 تومان

پوکی، خرگوش کوچولوی سفید بالداری است که در خانه بلیندا، دختر هیزم شکن، در جنگل سبز زندگی میکند. در این روز بخصوص که قصه شروع میشود؛ پوکی با اولین پرتو...

25000 تومان

غم نبود بابا رو دلم سنگيني ميکرد، از در و ديوار کوچه اعلاميه هاشو کندم و پارچه ي سياهو برداشتم........

10000 تومان

میبینید چه بارون قشنگی به باریدن گرفته البته نه به قشنگی و معطری شما! دیدن بارون در کنار شما قشنگ، موهای خیس و پریشونتون، قطرات ریز بارون روی صورتتون،...

10000 تومان

-وردا راز ز یبا ی در چیست؟ وردا با ذوق و شوق گفت : زیبایی به داشتن موهای صاف و رنگی است.بعد از چند لحظه وردا از آنچه در آینه دید بیشتر تعجب کرد اما خ...

35000 تومان

کتاب پیوند خورشید و ماه شما را با زوایای جالبی از زندگی این بانو آشنا می کند بانو ملیکا نرجس خاتونمادر امام عصر عج یکی از ملکه های وجاهت و زیبایی است ...

30000 تومان

آفتاب کم کم داشت غروب میکرد و زمین به خاطر چرخش خورشید سرد میشد و سرمایش را به ساکنانش القا میکرد، پیرمرد گامهایش را تندتر کرد، معلوم نبود دلواپس تاری...

12000 تومان

نویسنده این رمان را تقدیم به انسانهای خستگی ناپذیر، انسانهایی که هر وقت شکست میخورند. دوباره و با توکل به خداوند و با تلاش بیشتر، به آرزوهایشان جامه ...

25000 تومان

با وجودِ صدایی بی صدا که از کودکی ...لب نگشوده بود و حضورِ، زمانِ زیبایِ پیر و سال خورده ای،که دیگر توانِ سفر نداشت نه سفری به حزنِ غروبِ گذشته نه...

7000 تومان

اسم من "آیشه" است. پنج سال دارم. میخواهم خاطراتم را از زمان هایی که کوچکتر از حالا بودم برایتان تعریف کنم. وقتی که من خیلی کوچک بودم ما، در ...

25000 تومان

بلندگو رو از زیر صندلی بیرون کشیدم و سیم تاب خوردشو درست کردم. صدامو صاف کردم و داد زدم: " آهن آلات، ضایعات، شیر آلات، آبگرمكن،بخاری، یخچال، فرش ...