8000 تومان

حس دشمن تازه به دوران رسیدهی آموزه های آکادمیک کلمه ای که این روزها در زیر تمام نقاشی ها به چشم می خورد و به عقیده من وسیله ای است برای یک شبه نقاش شدن جوجه نقاشان ... اطلاعات حسی تنها در شرایط ......

38000 تومان

درسا و میلاد در تور شمال با یکدیگر آشنا شدند . درسا از افسانه روستای خود برای میلاد تعریف کرد که رودخانه آنها پری دارد و مردمان روستا را طلسم می کند ......

30000 تومان

روزی که آقای شازانی برای اولین بار از پزشک شنید که همسرش حامله است حالش دگرگون شده و به حرف دکتر مشکوک شد . از آن روز رفتارش عوض شده بود و مانند روزهای قبل نبود ......

15000 تومان

این داستان زاده ی ذهن نگارنده و بر اساس افسانه های قدیمی ایران است ..بر اساس افسانه های کهن، اگر مارهای افعی یک صد سال عمر کنند به صورت یک دختر زیبا و جوان در می آیند ......

49000 تومان

در شهر عشق هیچ دروغی وجود ندارد مردمانش با دروغ نا آشنایند با حیله و کلک ناآشنایند مردمانش فقط از صداقت سخن می گویند فقط کلمات زیبا و شیرین به کار می برند ......

28000 تومان

دهکده مرکزی دهکده ای ناشناس است که اهالی آن به دلیل نزاع با هم به دو گروه تقسیم شده اند و از هم نفرت دارند . در پس این نزاع قومی دو عاشق از هم جدا می شوند و به علت نفرت این دو گروه مجبور به پنهان نگه داشتن این عشق .......

سالن پر از دخترهای نوجوانی بود که پرونده به دست همراه با والدین خود به اتاق هایی سر می کشیدند که به ردیف سمت راست سالن کنار هم قرار گرفته بودند روی در اتاقها کاغذ سفیدی با نوشته هایی چسبانده بودند که مشخص می کرد برای چه کاری در نظر گرفته شده است ...مثل مدیر، دفتر مددکاری، دفتر معاون، دفتر پرورشی .......

65000 تومان

با استشمام بوی الکل، چشمانم را باز کردم اول همه چیز را تار دیدم اما بعد از دقایقی پلک زدن، دیدم بهتر شد . دیوارهای سفید و بوی الکل، نشانه ی آن بود که در بیمارستان هستم .. چند لحظه ای طول کشید تا همه چیز را به خاطر بیاورم ، آتش سوزی و بوی گوشت سوخته ......

از میان درختان زیتون در امتداد مسیری پر پیچ و خم با اتومبیل اجاره ای در حالی که محو زیبایی جاده شده بودم می گذشتم که ناگهان راه بطرز غیر منتظره ای به انتها رسید و در مقابل چشمان حیرتزده من به یک سه راه خاکی تبدیل شد......

35000 تومان

دنیایی بود با آدم های بسیار کوچک و پر بود از صدا اما هیچ صدایی شنیده نمی شد، جز همهمه های سر در گم واژه ها .......

46000 تومان

اولین روز مهر دست در دست بابا، مامان و خواهرش مهسا که سه سال از او بزرگ تر بود راهی مدرسه شد .بوی خوش مهر در فضا پیچیده بود سال های بعد همیشه مهر ماه همین بو را داشت ..مثل بهار که فصل شکوفایی درختان بود و هوا پر از بوی بهار نارنج می شد ..پاییز فصل شکوفا شدن ذهن خلاق بچه ها بود و هوا مملو از بوی خوش تحصیل .........

دیروز دیدمت.بعد از چند قرن.در هوا.... بر باد رفته بودی صدایت می زدم. نمی شنیدی.موهایت کوتاه بود، امتدادش سفید.داد می زدم: می دانی بر باد رفته ای؟ ...

8000 تومان

حس دشمن تازه به دوران رسیدهی آموزه های آکادمیک کلمه ای که این روزها در زیر تمام نقاشی ها به چشم می خورد و به عقیده من وسیله ای است برای یک شبه نقاش شد...

38000 تومان

درسا و میلاد در تور شمال با یکدیگر آشنا شدند . درسا از افسانه روستای خود برای میلاد تعریف کرد که رودخانه آنها پری دارد و مردمان روستا را طلسم می کند ....

30000 تومان

روزی که آقای شازانی برای اولین بار از پزشک شنید که همسرش حامله است حالش دگرگون شده و به حرف دکتر مشکوک شد . از آن روز رفتارش عوض شده بود و مانند روزها...

15000 تومان

این داستان زاده ی ذهن نگارنده و بر اساس افسانه های قدیمی ایران است ..بر اساس افسانه های کهن، اگر مارهای افعی یک صد سال عمر کنند به صورت یک دختر زیبا ...

49000 تومان

در شهر عشق هیچ دروغی وجود ندارد مردمانش با دروغ نا آشنایند با حیله و کلک ناآشنایند مردمانش فقط از صداقت سخن می گویند فقط کلمات زیبا و شیرین به کار می ...

28000 تومان

دهکده مرکزی دهکده ای ناشناس است که اهالی آن به دلیل نزاع با هم به دو گروه تقسیم شده اند و از هم نفرت دارند . در پس این نزاع قومی دو عاشق از هم جدا می ...

75000 تومان

سالن پر از دخترهای نوجوانی بود که پرونده به دست همراه با والدین خود به اتاق هایی سر می کشیدند که به ردیف سمت راست سالن کنار هم قرار گرفته بودند رو...

65000 تومان

با استشمام بوی الکل، چشمانم را باز کردم اول همه چیز را تار دیدم اما بعد از دقایقی پلک زدن، دیدم بهتر شد . دیوارهای سفید و بوی الکل، نشانه ی آن بود...

35000 تومان

از میان درختان زیتون در امتداد مسیری پر پیچ و خم با اتومبیل اجاره ای در حالی که محو زیبایی جاده شده بودم می گذشتم که ناگهان راه بطرز غیر منتظره ای به ...

35000 تومان

دنیایی بود با آدم های بسیار کوچک و پر بود از صدا اما هیچ صدایی شنیده نمی شد، جز همهمه های سر در گم واژه ها .......

46000 تومان

اولین روز مهر دست در دست بابا، مامان و خواهرش مهسا که سه سال از او بزرگ تر بود راهی مدرسه شد .بوی خوش مهر در فضا پیچیده بود سال های بعد همیشه مهر ماه ...

16000 تومان

دیروز دیدمت.بعد از چند قرن.در هوا.... بر باد رفته بودی صدایت می زدم. نمی شنیدی.موهایت کوتاه بود، امتدادش سفید.داد می زدم: می دانی بر باد رفته ای؟ ...