22000 تومان

به نام مطرب و آهنگ و سازش جهان سازی به ساز دل نوازش ز رقص ذره دنیا کرد ایجاد ز رقص افتد چه ماند جز مجازش بشر رقصد به انگشت اشارت شود محو اندر آن آغوش بازش ...

وقتی چشات همه دنیای منه آرامشم با تو تضمین میشه کنار تو همه تلخی های دنیا به چشم من آسون و شیرین میشه ...

می نویسم به عشق تو جانان من تویی که با تو حال من خوب است و بی تو حال است فقط ...

آغاز را با تو شروع می کنم تو زیبا ترین آغازی شروعی که با تو باشد قطعا پایان زیبایش غافلگیرم می کند تورا ستایش می کنم تو مهربان ترین مهربانانی ...

25000 تومان

باهات جون می گیرم کنارم بمون نمی مونه واسم، بدون تو جون بمون تا نمونه به دل آرزو نرو تا بمونه به دل آبرو ...

15000 تومان

یارب ار شاه و امیریم همه شکر تو راست روبراه و در مسیریم همه شکر توراست گر رسد فقری و دردی که ز درد و فقر و رنج بهر نانی چو بمیریم همه شکر توراست...

وهم دارد گشته سلطان ف من کنیز داد من بستان ز سلطان ای عزیز زیر حکم را اینچنین انشا نمود دوزخ است نی اعتیاد،امضا نمود...

شباهنگام بر سایبان آرامش ماه خواهم خیمه ای برپا داشت نگاه گذر آمیز مسافر سرشار از افسوس است و در گودال .... گودالی که از تهی پر شده است...........

دلم تنگ است و جانم سرد و تاریک درون کوچه ای نمناک و باریک کنار نرگس و یک تار و یک ساز نشستم تا سحر را طی کنم باز ...

18000 تومان

سرآغازِ زندگی بی شک صدای خندیدنِ کسی ست که دوستش داریم... تو هر روز که میخندی، من یک دلِ سیر زندگی میکنم......

می گشایم لب به نام کردگار تا که نیرو گیرم از یادش به کار بر زبان دارم بسی ناگفته را تا کنم بیدار، خلق خفته را این رگ خشکیده در جانم کنون می خروشد می شود دریای خون ...

12000 تومان

خواب همیشه برای رفع خستگی نیست، گاهی راهیست برای من که خودم را در آن لباسی که هر دختری آرزویش را دارد در آغوش توببینم!...

22000 تومان

به نام مطرب و آهنگ و سازش جهان سازی به ساز دل نوازش ز رقص ذره دنیا کرد ایجاد ز رقص افتد چه ماند جز مجازش بشر رقصد به انگشت اشارت ش...

12000 تومان

وقتی چشات همه دنیای منه آرامشم با تو تضمین میشه کنار تو همه تلخی های دنیا به چشم من آسون و شیرین میشه ...

22000 تومان

می نویسم به عشق تو جانان من تویی که با تو حال من خوب است و بی تو حال است فقط ...

15000 تومان

آغاز را با تو شروع می کنم تو زیبا ترین آغازی شروعی که با تو باشد قطعا پایان زیبایش غافلگیرم می کند تورا ستایش می کنم تو مهربان تری...

25000 تومان

باهات جون می گیرم کنارم بمون نمی مونه واسم، بدون تو جون بمون تا نمونه به دل آرزو نرو تا بمونه به دل آبرو ...

15000 تومان

یارب ار شاه و امیریم همه شکر تو راست روبراه و در مسیریم همه شکر توراست گر رسد فقری و دردی که ز درد و فقر و رنج بهر نانی چو بمیریم همه شکر ...

15000 تومان

وهم دارد گشته سلطان ف من کنیز داد من بستان ز سلطان ای عزیز زیر حکم را اینچنین انشا نمود دوزخ است نی اعتیاد،امضا نمود...

16000 تومان

شباهنگام بر سایبان آرامش ماه خواهم خیمه ای برپا داشت نگاه گذر آمیز مسافر سرشار از افسوس است و در گودال .... گودالی که از تهی پر شده...

15000 تومان

دلم تنگ است و جانم سرد و تاریک درون کوچه ای نمناک و باریک کنار نرگس و یک تار و یک ساز نشستم تا سحر را طی کنم باز ...

18000 تومان

سرآغازِ زندگی بی شک صدای خندیدنِ کسی ست که دوستش داریم... تو هر روز که میخندی، من یک دلِ سیر زندگی میکنم......

88000 تومان

می گشایم لب به نام کردگار تا که نیرو گیرم از یادش به کار بر زبان دارم بسی ناگفته را تا کنم بیدار، خلق خفته را این رگ خشکیده در جا...

12000 تومان

خواب همیشه برای رفع خستگی نیست، گاهی راهیست برای من که خودم را در آن لباسی که هر دختری آرزویش را دارد در آغوش توببینم!...