چه ترسناک چه زیباست آن آسمان خراش که پنهان در میان ابرهاست نمی داند نمی بیند در این پایین دست این پایین شهر در آن گوشه.......

35000 تومان

اگر بار دیگر متولد می شدم این بار زودتر از همیشه عاشقت خوام شد و به چشمانت ایمان میاورم و خنده هایت را قاب خواهم گرفت ...

وقتی به من گفتی دوستت دارم همراه قطار خوشبختی به شهر گل سرخ سفر کردم طلوع خورشید را بر سر انگشتانم قرار دادم و دامنت را از گلهای اقاقیا و اطلسی پر کردم .... ...

12000 تومان

رها شدم در خودم که بی تو مانده منی که هر چه پیش می روم بیشتر یخ می زنم به گرمای خورشید تو نیازمندم ولی مرا یارای شکستن یخبندان وجودم نیست ...

دنیای هفت رنگ، آدمکهای غلیظ چشم تر این خیابانها، گشته خیس باران طوفان زده از سرشت این سایه ها گاه تلخ می بارد و گاه، به شیرینی آب هر درختی به اصالت می نشیند به بار گاه بی رحم شوند و گاهی بیگناه ...

10000 تومان

خایا اگر اسم عشق آید فقط باید از تو سرود وگرنه غیر از تو گفتن اصلا نباید زان گشود خدای من همیشه و همه وقت خوب و مهربونه باهمه هست و همه جاست همه چی رو میدونه ...

15000 تومان

امروز فقط یک داستان خواندم و از هر سو نقدم کردند چه غارت ناعادلانه ای و چقدر کم طاقت بودم من بغضی به اندازه گردو در گلویم جمع شده بود ......

25000 تومان

تهران را دود کرده ای با سیگاری که نمی کشی راه ها را بند آورده ای از مسیری که نمی آیی و چه همهمه عجیبی میشود هربار پشت پایت در بازار جگر فروشان وقتی کوله بار می بندم که به سفر عشق بروم ......

12000 تومان

دلم از اصابت شعر گریخت دگر نه مجنون هستم نه فرهاد دگر نه دیو پرستم نه بت پرست دگر نه خالق عشق را تعظیم می کنم نه خالق جدایی را دگر نه تک ستاره شب هایم را می پرستم نه پرستوهای بهاری ام را ...

55000 تومان

آتش گرفته خانه ام دنبال صاحب خانه ام من دلبر فرزانه ام سرمست این پیمانه ام رسوای این زمانه ام از بهر یار جا مانده ام یارم سفر کرد و برفت اذر زده بر محفلم جانش به جانم میخرمبازم پی پروانه ام ...

22000 تومان

زندگی چه سرد است وقتی که تو نیستی دل پر ز درد است وقتی که تو نیستی این غروب سرد را چگونه بگذرانم ؟ غروب چه دل تنگ است وقتی که تو نیستی عشق را من از وجود تو دیدم عشق چه بی رنگ است وقتی که تو نیستی ...

15000 تومان

بگو به باران یه دل سیر امشب بباره نسیم باد صبا عطر بهار بیاره ندا بده به بلبل بی بهونه بخونه پرستوهای عاشق برمیگردن به خونه بگو درختا امروز شکوفه ببارون بشن فقیرای این دنیا یک شبه قارون بشن ...

25000 تومان

چه ترسناک چه زیباست آن آسمان خراش که پنهان در میان ابرهاست نمی داند نمی بیند در این پایین دست این پایین شهر در آن گوشه...

35000 تومان

اگر بار دیگر متولد می شدم این بار زودتر از همیشه عاشقت خوام شد و به چشمانت ایمان میاورم و خنده هایت را قاب خواهم گرفت ...

40000 تومان

وقتی به من گفتی دوستت دارم همراه قطار خوشبختی به شهر گل سرخ سفر کردم طلوع خورشید را بر سر انگشتانم قرار دادم و دامنت را از گلهای اقاقی...

12000 تومان

رها شدم در خودم که بی تو مانده منی که هر چه پیش می روم بیشتر یخ می زنم به گرمای خورشید تو نیازمندم ولی مرا یارای شکستن یخبندان وجودم ن...

70000 تومان

دنیای هفت رنگ، آدمکهای غلیظ چشم تر این خیابانها، گشته خیس باران طوفان زده از سرشت این سایه ها گاه تلخ می بارد و گاه، به شیرینی آب هر در...

10000 تومان

خایا اگر اسم عشق آید فقط باید از تو سرود وگرنه غیر از تو گفتن اصلا نباید زان گشود خدای من همیشه و همه وقت خوب و مهربونه باهمه هست و همه جا...

15000 تومان

امروز فقط یک داستان خواندم و از هر سو نقدم کردند چه غارت ناعادلانه ای و چقدر کم طاقت بودم من بغضی به اندازه گردو در گلویم جمع شده ...

25000 تومان

تهران را دود کرده ای با سیگاری که نمی کشی راه ها را بند آورده ای از مسیری که نمی آیی و چه همهمه عجیبی میشود هربار پشت پایت در بازار جگر فر...

12000 تومان

دلم از اصابت شعر گریخت دگر نه مجنون هستم نه فرهاد دگر نه دیو پرستم نه بت پرست دگر نه خالق عشق را تعظیم می کنم نه خالق جدایی را دگر...

55000 تومان

آتش گرفته خانه ام دنبال صاحب خانه ام من دلبر فرزانه ام سرمست این پیمانه ام رسوای این زمانه ام از بهر یار جا مانده ام یارم سفر کرد و برفت ا...

22000 تومان

زندگی چه سرد است وقتی که تو نیستی دل پر ز درد است وقتی که تو نیستی این غروب سرد را چگونه بگذرانم ؟ غروب چه دل تنگ است وقتی که تو نیستی ...

15000 تومان

بگو به باران یه دل سیر امشب بباره نسیم باد صبا عطر بهار بیاره ندا بده به بلبل بی بهونه بخونه پرستوهای عاشق برمیگردن به خونه بگو درختا ...