دراول بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی شمسی در روستای حاجیلار (شهرستان فعلی) واقع در منطقه چایپاره از توابع شهرستان خوی در آذربایجان غربی دیده به جهان گشوده ام و بخشی از خاطرات دوران کودکیم درآنجا مدفون است. علاقه به تاریخ و ادبیات را از دوران تحصیلات ابتدائی در وجودم احساس می‌کردم و از مطالعه کتب تاریخی و ادبی و خواندن اشعار شعرا لذت می‌بردم که انتخاب و تحصیل در رشته ادبی نیز ناشی از علاقه ...

40000 تومان

گاهی احساس و یک بیان آمدنت برای وجودم آرامشی بی پایان است...

نمی دانم بعد از تو چه کسی خواهد آمد چه کسی جای تو را خواهد گرفت امّا این را خوب میدانم........... ...

پدر واژه ایی است که وصف ندارد نه مترادف دارد نه هم وزن پدر شعری است که هیچ سبکی ندارد نه غزل است نه قصیده...

ای ابر سپید بس دل انگیز گردون به وجود تو دل آویز با گردش باد و هر نسیمی اشکال تو ناب و فتنه انگیز...

عشق یعنی یک سبد فریاد پیش خدا خنده های بی مهابا اشک های بی ریا...

کاش دنیا میدانست که چرا پشت پنجره پلک های صبح بیدار است بگو که نشان ماهتاب کجاست.......

ماهیان از تلاطم دریا خسته بودند و دنبال جبران اشتباه، اقیانوس میگفت :ای دریا شادی لحظههای........

پیراهنی از عشق پوشید صفحه ای پر از گل داشت روی دیوارهای خط خطی شهر شعر باران جان داشت...

دوباره با دیدنت دلم جوان می شود و اشک به شوق دیدنت باز روان می شود ......

45000 تومان

شکرستان لبانم تلخ شد! این روزها، میگذرد ،همان طور که باید دیر به این دل شکستگی ها رضایت میشود داد......

طوفان اگر ساکن بدی گردان نبودی آسمان زان موج بیرون از جهت هم غم بخور هم غم مخور ...

60000 تومان

دراول بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی شمسی در روستای حاجیلار (شهرستان فعلی) واقع در منطقه چایپاره از توابع شهرستان خوی در آذربایجان غربی دیده به جهان گشو...

40000 تومان

گاهی احساس و یک بیان آمدنت برای وجودم آرامشی بی پایان است...

120000 تومان

نمی دانم بعد از تو چه کسی خواهد آمد چه کسی جای تو را خواهد گرفت امّا این را خوب میدانم........... ...

77000 تومان

پدر واژه ایی است که وصف ندارد نه مترادف دارد نه هم وزن پدر شعری است که هیچ سبکی ندارد نه غزل است نه قصیده...

80000 تومان

ای ابر سپید بس دل انگیز گردون به وجود تو دل آویز با گردش باد و هر نسیمی اشکال تو ناب و فتنه انگیز...

40000 تومان

عشق یعنی یک سبد فریاد پیش خدا خنده های بی مهابا اشک های بی ریا...

70000 تومان

کاش دنیا میدانست که چرا پشت پنجره پلک های صبح بیدار است بگو که نشان ماهتاب کجاست.......

80000 تومان

ماهیان از تلاطم دریا خسته بودند و دنبال جبران اشتباه، اقیانوس میگفت :ای دریا شادی لحظههای........

48000 تومان

پیراهنی از عشق پوشید صفحه ای پر از گل داشت روی دیوارهای خط خطی شهر شعر باران جان داشت...

35000 تومان

دوباره با دیدنت دلم جوان می شود و اشک به شوق دیدنت باز روان می شود ......

45000 تومان

شکرستان لبانم تلخ شد! این روزها، میگذرد ،همان طور که باید دیر به این دل شکستگی ها رضایت میشود داد......

150000 تومان

طوفان اگر ساکن بدی گردان نبودی آسمان زان موج بیرون از جهت هم غم بخور هم غم مخور ...