38000 تومان

آمدم امشب تو را در دیده پیدایت کنم اندکی بنشین کنارم تا تماشایت کنم صورت ماهت که چون بر من نمایان می شود جان خود را من فدای چشم شهلایت کنم ...

22000 تومان

به نام خداوند ملک وجود خداوند هست و خداوند بود خداونده دارنده آسمان خداوند هر آشکار و نهان ...

35000 تومان

اینجا هوای واژه گرفته است نیمه شب اینجا سکوت و غصه حاکم است نیمه شب وقتی که نیستی همه ی لحظه های من گم می شود به کوچه بن بست نیمه شب ...

20000 تومان

دلم را آشیان کردم برای خواب گنجشکی که در سرما می لرزد ومی کارم درون خاک دستم را به شوق رویشی دیگر...

70000 تومان

عشق یعنی علاقه دوست داشتن وصف ناشدنی عشق یعنی ناب ترین حس الهی یعنی اوج عاطفه انسانی عشق یعنی خواستن با تمام وجود...

گاهی عجیب مثل خیال ماه دور از زمان مثل کبوتری که دانه فریب می دهد دلش ...

27000 تومان

مترسک! دلسوزی می کند دلش اما در آسمان دستهایت در تپش .......

در مصاف کوچه های زندگی، طریقت سر در گمی و یأس را با نوری از امید ، پیاپی طی کردم تا به دشت شقایق ها رسیدم.......

20000 تومان

در کشمکش قطره های گمشده ی باران در تب تند مه گرفته ی خیابان در میان بغض ترک خورده ی آسمان پی تو گشتم.......

غم هجران نیز پشت سر خواهم گذاشت از کافران خواهم گذشت با نیکان خواهم ساخت خانه ای خواهم داشت...

25000 تومان

به گمانم شبیه اند همه چیز، شبیه هم میبینم آیا مابقی آدم ها آنچه من میبینم از حفظ در این همه شباهت میبینند؟ شباهت .. .!چرا وقتی در کنار هم هستیم.......

20000 تومان

بد نیست نبودن هایم را ثانیه بشماری بد نیست نقاشی ام کنی به بوم افکارت بد نیست .......

38000 تومان

آمدم امشب تو را در دیده پیدایت کنم اندکی بنشین کنارم تا تماشایت کنم صورت ماهت که چون بر من نمایان می شود جان خود را من فدای چشم شهلایت کنم...

22000 تومان

به نام خداوند ملک وجود خداوند هست و خداوند بود خداونده دارنده آسمان خداوند هر آشکار و نهان ...

35000 تومان

اینجا هوای واژه گرفته است نیمه شب اینجا سکوت و غصه حاکم است نیمه شب وقتی که نیستی همه ی لحظه های من گم می شود به کوچه بن بست نیمه شب ...

20000 تومان

دلم را آشیان کردم برای خواب گنجشکی که در سرما می لرزد ومی کارم درون خاک دستم را به شوق رویشی دیگر...

70000 تومان

عشق یعنی علاقه دوست داشتن وصف ناشدنی عشق یعنی ناب ترین حس الهی یعنی اوج عاطفه انسانی عشق یعنی خواستن با تمام وجود...

34000 تومان

گاهی عجیب مثل خیال ماه دور از زمان مثل کبوتری که دانه فریب می دهد دلش ...

27000 تومان

مترسک! دلسوزی می کند دلش اما در آسمان دستهایت در تپش .......

40000 تومان

در مصاف کوچه های زندگی، طریقت سر در گمی و یأس را با نوری از امید ، پیاپی طی کردم تا به دشت شقایق ها رسیدم.......

20000 تومان

در کشمکش قطره های گمشده ی باران در تب تند مه گرفته ی خیابان در میان بغض ترک خورده ی آسمان پی تو گشتم.......

18000 تومان

غم هجران نیز پشت سر خواهم گذاشت از کافران خواهم گذشت با نیکان خواهم ساخت خانه ای خواهم داشت...

25000 تومان

به گمانم شبیه اند همه چیز، شبیه هم میبینم آیا مابقی آدم ها آنچه من میبینم از حفظ در این همه شباهت میبینند؟ شباهت .. .!چرا وقتی در کنار ...

20000 تومان

بد نیست نبودن هایم را ثانیه بشماری بد نیست نقاشی ام کنی به بوم افکارت بد نیست .......