کتاب حاضر یک راهنمای جامع زبان انگلیسی است(خود آموز) با ارائه تمرین ......

فناوری اطلاعات شامل فناوری هایي است که در خدمت ذخیره سازی، پردازش، انتقال و مدیریت اطلاعات است، اما امنیت فناوری اطلاعات به استفاده ایمن از این فناوری و اطمینان از وجود محیطي عاری از هر گونه تهدید باز ميگردد.......

هدف از چاپ کتب پیش رو یادهی و یادگیری انگلیسی به طوری که به صورت لذت بخش تر شدن و درک لذت زبان انگلیسی برای والدین و کودکشان است....

کتاب حاضر راهنمای آموزش ترجمه و تمرین نوشتاری زبان انگلیسی می باشد. که می تواند مورد استفاده دبیران و دانشجویان این رشته قرار گیرد. ...

این کتاب یک راهنمای گام به گام برای انجام پژوهش ها و تحقیقات در زبان شناسی کاربردی می باشد.که می تواند مورد استفاده پژوهشگران و محققان این رشته قرار گیرد....

10000 تومان

کتاب پیش رو به شیوه دوزبانه (انگلیسی- فارسی) در زمینه تبعیض نژادی و برابری میان زن و مرد نگارش شده است ...

متون تخصصی کشاورزی ، همراه با اصطلاحات تخصصی انگلیسی و ترجمه فارسی و گزیده ای از سوالات زبان انگلیسی کنکور رشته های کشاورزی...

متون تخصصی حسابداری و مدیریت مالی ، همراه با اصطلاحات تخصصی انگلیسی و ترجمه فارسی و گزیده ای از سوالات زبان انگلیسی کنکور رشته های حسابداری و مدیریت مالی به همراه پاسخنامه ...

Reading comprehension is one of the most important skills for university students and it is considered as an established requirement for them.therefore the book should focus on training readers to be skillful readers. This would be possible by designing and presenting techniques in the book and providing opportunities for students to practice the techniques. The present book consists of 10 units ...

کتاب تمرین لینگو پن کرفت شامل 20 درس 2 صفحه ای می باشد که دانش آموزان در تمرین اول ابتدا متن موردنظر را به کمک راهنما نوشته و سپس در تمرین دوم دانش آموزان بدون خط کمکی متن موردنظر را در صفحه خالی می نویسند. تمرینات این کتاب مطابق با متد و آموزش های داده شده در کتایب lingo pencraft می باشد. لذا لازم است قبل شروع این کتاب ابتدا آموزش های داده شده در کتاب مذکور را به طور کامل گذرانده و سپس این کتاب ...

کتاب تمرین به سبک رنگ آمیزی لینگو پن کرفت شامل 26 درس 2 صفحه ای می باشد که دانش آموزان در تمرین اول ابتدا تصویر موردنظر را به کمک راهنما رنگ آمیزی کرده و سپس در تمرین دوم دانش آموزان با کمک خط کمکی و بدون خط کمکی متن موردنظر را در صفحه خالی می نویسند. تمرینات این کتاب مطابق با متد و آموزش های داده شده در کتاب lingo pencraft می باشد. لذا لازم است قبل شروع این کتاب ابتدا آموزش های داده شده در کتاب...

50000 تومان

امروزه یادگیری زبان های خارجه جزء مهمی از آموزش جوامع بشری شده و هر ساله تعداد زیادی به یادگیری زبان های خارجه علاقمند می شوند. روش های آموزشی این کتاب کاملا بر پایه اصول علمی و به راحتی قابل درک می باشد. دست خط cursive به معنی دست روان است و بدین معناست که قلم از روی کاغذ برداشته نشود. این نوع خط طرفداران بسیار زیادی دارد. یادگیری این خط علاوه بر زیبایی و سرعت زیاد هنگام نوشتن در افزایش نمره رایت...

30000 تومان

کتاب حاضر یک راهنمای جامع زبان انگلیسی است(خود آموز) با ارائه تمرین ......

12000 تومان

فناوری اطلاعات شامل فناوری هایي است که در خدمت ذخیره سازی، پردازش، انتقال و مدیریت اطلاعات است، اما امنیت فناوری اطلاعات به استفاده ایمن از این فناوری...

17000 تومان

هدف از چاپ کتب پیش رو یادهی و یادگیری انگلیسی به طوری که به صورت لذت بخش تر شدن و درک لذت زبان انگلیسی برای والدین و کودکشان است....

25000 تومان

کتاب حاضر راهنمای آموزش ترجمه و تمرین نوشتاری زبان انگلیسی می باشد. که می تواند مورد استفاده دبیران و دانشجویان این رشته قرار گیرد. ...

22000 تومان

این کتاب یک راهنمای گام به گام برای انجام پژوهش ها و تحقیقات در زبان شناسی کاربردی می باشد.که می تواند مورد استفاده پژوهشگران و محققان این رشته قرار گ...

10000 تومان

کتاب پیش رو به شیوه دوزبانه (انگلیسی- فارسی) در زمینه تبعیض نژادی و برابری میان زن و مرد نگارش شده است ...

5000 تومان

متون تخصصی کشاورزی ، همراه با اصطلاحات تخصصی انگلیسی و ترجمه فارسی و گزیده ای از سوالات زبان انگلیسی کنکور رشته های کشاورزی...

15000 تومان

متون تخصصی حسابداری و مدیریت مالی ، همراه با اصطلاحات تخصصی انگلیسی و ترجمه فارسی و گزیده ای از سوالات زبان انگلیسی کنکور رشته های حسابداری و مدیریت...

10000 تومان

Reading comprehension is one of the most important skills for university students and it is considered as an established requirement for them.therefor...

30000 تومان

کتاب تمرین لینگو پن کرفت شامل 20 درس 2 صفحه ای می باشد که دانش آموزان در تمرین اول ابتدا متن موردنظر را به کمک راهنما نوشته و سپس در تمرین دوم دانش آم...

40000 تومان

کتاب تمرین به سبک رنگ آمیزی لینگو پن کرفت شامل 26 درس 2 صفحه ای می باشد که دانش آموزان در تمرین اول ابتدا تصویر موردنظر را به کمک راهنما رنگ آمیزی کرد...

50000 تومان

امروزه یادگیری زبان های خارجه جزء مهمی از آموزش جوامع بشری شده و هر ساله تعداد زیادی به یادگیری زبان های خارجه علاقمند می شوند. روش های آموزشی این کتا...