وضعیت : موجود

برای ماه

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 77
  • شابک: 8۷۳-211-1۳-0۷12-1
  • سال نشر: 1400
  • قیمت نسخه مکتوب: 30000 تومان

توضیحات:

ای خدای پاک بی همتای من

همدم بی منت والای من

من تو را تا بی نهایت خواهمت

تابدانجا که تو دانی و نه من

نظر خود را ارسال کنید: