وضعیت : ناموجود

ترکمن قوشقی ترکمن دليمز (جلد يک)

  • ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 36
  • شابک: ‭978-600-8999-94-2‬‬
  • سال نشر: 1397
  • قیمت نسخه مکتوب: 9000 تومان

توضیحات:

سریک آتنگ یالی یاشیل زمینده چاپدنگ
 

 

 

ترکمنگ سرداری دیب لقب تابدنگ
 

توپچی بولی آیندانگدا نور یاقدینگ
 

 

 

ترکمنگ افتخاری بولدینگ ثن سردار جان