وضعیت : ناموجود

دیوان ملکان

  • ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 318
  • شابک: 978-600-995-141-3
  • سال نشر: 1397
  • قیمت نسخه مکتوب: 25000 تومان

توضیحات:

کتاب حاضر که شامل اشعار معنوی، اجتماعی است اما از جهت محتوایی از ادبیات عامه با گسترش ارتباطات و شکل گیری تاب مقاومت و دارای صفای گمشده ی حیات امروز ماست، که از دل برآمده است.

فیض دیدار و سعادت مرقد امام حسین(ع) به قول قدما نیت دل برآورده شد و موجبات پدیدآورنده ی این اثر و صاحب این دفتر جذب کرد، خلق خوش اسلامی و انسانی که نمونه ای از فضیلت های فراموش شده را در شخص واحد مجسم می کرد.

شاید نزدیک یک سال از زیارت مرقد گذشت، تا سرانجام این سعادت نصیب من شد که دفتر اشعار با عنوان «دیوان ملکان» به چاپ برسد.

وطن در سروده ها محبوبترین است و ارزشمند ترین جایگاه را دارا میباشد .که در این میان فرح ناز شعری از حس زندگی بر همسر وفادارم بوده است.

ویلیام هزلیت سال ها پیش گفته بود:«شعر تمام آن چیزی است که در زندگی ارزش به یاد سپردن دارد»شعر در حال حاضر سنگری برای دفاع از ارزش ها و بدست آوردن آرمان ها، گاه به صورت نصیحت گونه و حکمت وار، نمایی زبانی و بیان نیاز احساسات دورنی و نوسانات وجودی است، شور و شوقی که در نوجویی و یافتن مسیری نو برای عامه مردم از بارگاه ها به سوی بازاررهایی شهرهاست.

نظر خود را ارسال کنید: