وضعیت : ناموجود

کلید موفقیت در کسب و کارهای کوچک

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • مترجم: -
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 94
  • شابک: 978-600-8170-98-3
  • سال نشر: 1396
  • قیمت نسخه مکتوب: 8000 تومان

توضیحات:

هدف اصلی از این نوشتار بررسی عوامل کلیدی و مؤثر بر رشد و ماندگاری کسب و کارهای کوچک در ایران می‌باشد؛ بدین منظور با بررسی تحقیقات قبلی و مرور ادبیات مرتبط با موضوع و بررسی نظرات صاحب نظران این حوزه، یازده شاخص اصلی طبقه بندی گردید که امید است بتواند برای متقاضیان شروع کسب و کار در ایران راه گشا و مؤثر واقع شود.

نظر خود را ارسال کنید: