وضعیت : ناموجود

چهل قانون عشق

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 477
  • شابک: 978-600-995-33-2
  • سال نشر: 9713
  • قیمت نسخه مکتوب: 46000 تومان

توضیحات:

بین انگشتان دستت سنگی را می گیری و در آب پرت می کنی. شاید به راحتی نتوانسی تاثیر آن را ببینی. در محل برخورد سنگ با سطح آب، امواج کوچکی پدیدار می شود و بعد هم صدای کر کننده امواج رودخانه را می شنوی فقط همین ....

نظر خود را ارسال کنید: