18000 تومان

من صدایت میزنم گویم کجا هستی خدا از چه اینگونه مرا کردی ز خود اینک جدا ای که میباشی همیشه آرزوی عارفان چاره سازی، مونسی، هم یاور بیچارگان........

100000 تومان

بروید از دوست بپرسید چه کرده با دلم شب و روز در غم اسیرم چه کردی با دلم بودی و بود دلم سرمست و خرم نبودش غمی رفتی و بی تو وجودم شکست عالم گرفته ماتمی کردی من را تو اسیر ای دوست بی معرفتم حال من محتاج تو گشتم تو دور میشی زمن.......

10000 تومان

روی دل من حک شد محکوم به تنهایی وقتی دل من ما شد محکوم به رسوایی دل در پی او افتاد من در پی دل شیدا روی دل من حک شد محکوم به شیدایی دانی که منم مجنون، دل غرقه بحر خون از دل زده ای بیرون، یعنی که تو لیلایی ...

12000 تومان

شعله سیاه چشمانت دزد سرزمین سرخ تپنده ام شده و خائنین زیر پلکانم می فروشند زندگیشان را به یک نگاه...

25000 تومان

ملکوت آسمانها را در نخواهید یافت.... مگر همچون کودکان ساده شوید!!!...

تنها یک تار مو جا گذاشته ای روی شانه ام ببین چه قصه ها بافته ام برای برگشتت........

قلم گویا گره خورد باز با عشق ندارد قافیه جز عشق با عشق دل من را گرفتند و رساندند به جایی که جمال عشق خواندند........

90000 تومان

کتاب حاضر گزینه هایی از بیانات رسولان و انبیاء و حکما و عرفا خاصّۀً چکامه ای ازمثنوی جلال الدین محمد مولوی بلخی معروف به مُلای رومی به قلم حجت الاسلام والمسلمین یوسف یوسفیان ملا می باشد....

کاش دنیا پر از صفا می شد غصه از دل کمی جدا می شد کم و بیش آرزوی خسته دلان باز هم اندکی روا می شد در خم درد و رنج فاصله ها هم به نوعی ز ما، سوا می شد...

30000 تومان

کاش می شد به عقب برمی گشت و زندگی را از قاب کوچک اما زیبای کودکانه نظاره گر بود… قابی که تمام تصاویرش شکوه و شوق زندگی را چه ساده و صادقانه بر لوح سپید آرزوها نقش می زد … هوای کودکی ها را داشته باشیم و کودکانه ها را عاشقانه زنده نگاه داریم....

23000 تومان

من آن مجنون ترین مجنون شهرم درآن شهری که لیلایش تو باشی من آن رسوا ترین رسوای عالم در آن عالم که شیدایش تو باشی...

25000 تومان

مثل کافه ای بی مشتری میمانم که قهوه های تلخش سرد میشود و موسیقی اش سرشار نتهای سکوت است!...

18000 تومان

من صدایت میزنم گویم کجا هستی خدا از چه اینگونه مرا کردی ز خود اینک جدا ای که میباشی همیشه آرزوی عارفان چاره سازی، مونسی، هم یاور بیچارگان........

100000 تومان

بروید از دوست بپرسید چه کرده با دلم شب و روز در غم اسیرم چه کردی با دلم بودی و بود دلم سرمست و خرم نبودش غمی رفتی و بی تو وجودم شکست عالم گرفته مات...

10000 تومان

روی دل من حک شد محکوم به تنهایی وقتی دل من ما شد محکوم به رسوایی دل در پی او افتاد من در پی دل شیدا روی دل من حک شد محکوم به شیدایی دانی ک...

12000 تومان

شعله سیاه چشمانت دزد سرزمین سرخ تپنده ام شده و خائنین زیر پلکانم می فروشند زندگیشان را به یک نگاه...

25000 تومان

ملکوت آسمانها را در نخواهید یافت.... مگر همچون کودکان ساده شوید!!!...

20000 تومان

تنها یک تار مو جا گذاشته ای روی شانه ام ببین چه قصه ها بافته ام برای برگشتت........

10000 تومان

قلم گویا گره خورد باز با عشق ندارد قافیه جز عشق با عشق دل من را گرفتند و رساندند به جایی که جمال عشق خواندند........

90000 تومان

کتاب حاضر گزینه هایی از بیانات رسولان و انبیاء و حکما و عرفا خاصّۀً چکامه ای ازمثنوی جلال الدین محمد مولوی بلخی معروف به مُلای رومی به قلم حجت الاسلام...

20000 تومان

کاش دنیا پر از صفا می شد غصه از دل کمی جدا می شد کم و بیش آرزوی خسته دلان باز هم اندکی روا می شد در خم درد و رنج فاصله ها هم به نوعی ز ما، سوا می...

30000 تومان

کاش می شد به عقب برمی گشت و زندگی را از قاب کوچک اما زیبای کودکانه نظاره گر بود… قابی که تمام تصاویرش شکوه و شوق زندگی را چه ساده و صادقانه ...

23000 تومان

من آن مجنون ترین مجنون شهرم درآن شهری که لیلایش تو باشی من آن رسوا ترین رسوای عالم در آن عالم که شیدایش تو باشی...

25000 تومان

مثل کافه ای بی مشتری میمانم که قهوه های تلخش سرد میشود و موسیقی اش سرشار نتهای سکوت است!...