10000 تومان

سحرگاه است و دلم خواب ندارد این دل تنگ است و تاب ندارد دل تنها دگر با کسی کاری ندارد با همه دشمن و جز او یاری ندارد شعر من غیرِ او مقصودی ندارد معبود دلم خداست و معبودی ندارد......

10000 تومان

تو دِلت درياست و من طوفانم من همانم که درد تو را میدانم از شوق نگاهت سالها حیرانم علل اشک ريختنت میدانم چه کنم، مدّتهاست بی پروايم همه رفتند تو نیز خواهی رفت غم اين دنیا را، همه را میدانم...

10000 تومان

تا در ره محبت، جان را فدا نکردیم از قید خودپرستی، تن را رها نکردیم ما در گشاده دستی، سرمشق روزگاریم از بذل آنچه داریم هرگز ابا نکردیم از داغ ما مَپرسید، دیریست تازه ماندست مرهم نمیپذیرد، آن را دوا نکردیم .......

درِ حرف آن شبى باز شد که چشمانت چون انعکاس ماه بروى پنجره به تمامى از آن من بود، با تبسم آرزوى من به روى تو و پژواک شیرین و آشناى لبخندت مثل همیشه آنجا که دفتر شعرم را با دستهاى امنت ورق زدى و سکوتم را به ناز یک جمله شکستى _براى من بگو، میشنَوَم_ تو نمیدانستى پشت آن در که گشود سلاله مظلوم کلماتى بود که در اسارت مزمن عادات عاشقى میان اشک و غزل مى بالد و شکسته هاى سکوت من...

بگو که آخر این داستان چه خواهد شد؟ جواب آه دل بیزبان چه خواهد شد؟ پس از گذشت هزار و چه قدر دلتنگی غریب فاطمه (س) تکلیفمان چه خواهد شد؟ نگاه یک صد و بیست و چهار هزار نفر به پیچ پر تپش راهتان چه خواهد شد؟...

25000 تومان

در این مجموعه ی جمع آوری شده سعی بر این داشتم که گویای بی تابی و بیقراری تمامی ذرات کیهان باشم، برای چه یا بهتر بگویم برای که؟ حسی بی کران که فارق از تضادهایی بی شمار در دل هر چیزی نهفته است و هر لحظه ما را به وحدتی عظیم نزدیکتر میکند... حسی چشم براه! که جاری ماندنش بستگی به جواب تو دارد! ...

تکیه دادم به سخن وان قد رعنای غزل عاشق شعرم و این صحبت زیبای غزل دست کوتاه من و دامنت ای شعر که شد تن اشعار دلم بسته به دیبای غزل ...

دراین اثر دادگری و عدالت را ستوده ام. زبان به تحسین فضیلتها و انسانهای خوب گشوده ام. اگر عزیزی را از دست داده ام از آن لحظه های جانکاه به" اَجِّ گونله" تعبیرکرده ام و براستی در تصورات شاعرانه ام خورشید در چنین روزهایی از من روبرگرداندهاست. " یاخش گونلَ " اؤستِ مِزْدن دُندِلَنْ چیراغ لَمِزْ بیرم بیرم سِندِلَن افسوس که با رفتن آدمهای خوب سرزمین مادری روزهای زیبا و قشنگ ا...

10000 تومان

عکس حرم چشم مرا تر می کند این دل من با غم تو سر می کند بوی خوشی سجده زخاکت می دهد تربت تو مرا معطر می کند...

25000 تومان

پس دگر نگذار بکوبم بگشا در بسته به سویم حالا گشودی دل را تا صبح نمیدانم تهی...چه گویم؟؟...

گاه گاهی دلم برای دلم تنگ می شود آری گمان کنم دلم برای خودم تنگ می شود ......

از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح یاد تو دمی از دل ما نرفت......

10000 تومان

سحرگاه است و دلم خواب ندارد این دل تنگ است و تاب ندارد دل تنها دگر با کسی کاری ندارد با همه دشمن و جز او یاری ندارد شعر من غیرِ او مقصودی ندارد م...

10000 تومان

تو دِلت درياست و من طوفانم من همانم که درد تو را میدانم از شوق نگاهت سالها حیرانم علل اشک ريختنت میدانم چه کنم، مدّتهاست بی پروايم همه رفتند تو ن...

10000 تومان

تا در ره محبت، جان را فدا نکردیم از قید خودپرستی، تن را رها نکردیم ما در گشاده دستی، سرمشق روزگاریم از بذل آنچه داریم هرگز ابا نکردیم از داغ ما مَ...

15000 تومان

درِ حرف آن شبى باز شد که چشمانت چون انعکاس ماه بروى پنجره به تمامى از آن من بود، با تبسم آرزوى من به روى تو و پژواک شیرین و آشناى لبخندت مثل ه...

14000 تومان

بگو که آخر این داستان چه خواهد شد؟ جواب آه دل بیزبان چه خواهد شد؟ پس از گذشت هزار و چه قدر دلتنگی غریب فاطمه (س) تکلیفمان چه خواهد شد؟ نگاه یک صد ...

25000 تومان

در این مجموعه ی جمع آوری شده سعی بر این داشتم که گویای بی تابی و بیقراری تمامی ذرات کیهان باشم، برای چه یا بهتر بگویم برای که؟ حسی بی کران که فارق از...

12000 تومان

تکیه دادم به سخن وان قد رعنای غزل عاشق شعرم و این صحبت زیبای غزل دست کوتاه من و دامنت ای شعر که شد تن اشعار دلم بسته به دیبای غزل ...

30000 تومان

دراین اثر دادگری و عدالت را ستوده ام. زبان به تحسین فضیلتها و انسانهای خوب گشوده ام. اگر عزیزی را از دست داده ام از آن لحظه های جانکاه به" اَجِّ ...

10000 تومان

عکس حرم چشم مرا تر می کند این دل من با غم تو سر می کند بوی خوشی سجده زخاکت می دهد تربت تو مرا معطر می کند...

25000 تومان

پس دگر نگذار بکوبم بگشا در بسته به سویم حالا گشودی دل را تا صبح نمیدانم تهی...چه گویم؟؟...

12000 تومان

گاه گاهی دلم برای دلم تنگ می شود آری گمان کنم دلم برای خودم تنگ می شود ......

10000 تومان

از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح یاد تو دمی از دل ما نرفت......