15000 تومان

مادربزرگ عینکش رو گم میکنه، همیشه می پرسه عینکم رو کجا گذاشتم ؟ بدون عینک نمی تونه عینکش رو پیدا کنه ... ...

داینا نی نی خوشحال شد و تصمیمی گرفت تا به حرف سامی کوچولو عمل کند بله بچه های عزیزم در این هنگام آرسام در عالم فکر و خیال متوجه صدای جدیدی شد........

تنهایی خیلی سخته باید یه کاری کنم چقدر دلم گرفته که سر نره حوصله م دینگ دینگ صدای زنگه برم در و وا کنم این کیه زنگ میزنه ؟ شاید که دوست منه ...

بچه ی زنگ و باهوش به حرف من بده گوش گذر به رو خط کشی هرگز نشه فراموش ...

آقای نجار با میخ و تخته برام میسازه یه میز ساده آقای نجار باچوب و اره میسازه هر روز یه چیز تازه ...

30000 تومان

روزی روزگاری در شهر بزرگی دختری به نام مری به دنیا آمد او در سن 6 سالگی در مسابقه ای به نام "ریاضیدان مشهور "شرکت کرد .......

در هر کودک با توجه به رشد و افزایش درک، ماه به ماه مهارت های مختلفی بروز می کند یکی از این مهارت ها دست ورزی است که پایه بسیاری دیگر از مهارت ها مثل نقاشی کشیدن و نوشتن محسوب می شود و در واقع شامل به کارگیری عضلات ظریف سرانگشتان است ......

کتاب حاضر دارای چند مزیت است که سبب تمایز آن از موارد مشابه شده است : سوالات مطرح شده در این کتاب به گونه ای جذاب برای این رده سنی (9-7) آورده شده است بطوریکه ایشان از استفاده کتاب لذت خواهند برد.......

12000 تومان

جوراب من یه لنگش سوراخ و نخ کش شده انگشت شستم داره بیرون سرک میکشه ...

در کتاب پیش رو تمارین لوحه نویسی، همگام با کتاب نگارش فارسی پایه اول دبستان آورده شده است که هدف نویسنده از این کار، اثبات هم راستا و همگام بودن این کتاب با کتاب درسی نو آموزان سال اول ابتدایی و نیز ثبت و بایگانی دست نوشته های آنان برای مرور و تکرار خاطرات سال اول دبستان در آینده می باشد......

یک روز خوب وقتی آرین کوچولو از خواب پاشد مامان ازش خواست تا دست و صورتش رو بشوره و آماده خوردن صبحونه بشه .ارین کوچولو تازه 5 ساله شده بود و خیلی کنجکاو بود وقتی اومد سر میز صبحانه دید که .........

آیشان خیر پسری 10ساله ست که در کالیفرنیا زندگی می کنه و همچنین او یه شطرنج باز حرفه ای و دارای 17 جایزه شطرنج و عناوین معتبره ... آیشان دیدگاه های جالبی در رابطه با دنیای اطراف خود (اینترنت، مدرسه، مد و ...) داره ، از نظر من درصد زیادی از کودکان در سطح جهان با او موافق هستن ...

15000 تومان

مادربزرگ عینکش رو گم میکنه، همیشه می پرسه عینکم رو کجا گذاشتم ؟ بدون عینک نمی تونه عینکش رو پیدا کنه ... ...

22000 تومان

داینا نی نی خوشحال شد و تصمیمی گرفت تا به حرف سامی کوچولو عمل کند بله بچه های عزیزم در این هنگام آرسام در عالم فکر و خیال متوجه صدای جدیدی شد........

10000 تومان

تنهایی خیلی سخته باید یه کاری کنم چقدر دلم گرفته که سر نره حوصله م دینگ دینگ صدای زنگه برم در و وا کنم این کیه زنگ میزنه ؟ شاید که دوست ...

12000 تومان

بچه ی زنگ و باهوش به حرف من بده گوش گذر به رو خط کشی هرگز نشه فراموش ...

20000 تومان

آقای نجار با میخ و تخته برام میسازه یه میز ساده آقای نجار باچوب و اره میسازه هر روز یه چیز تازه ...

30000 تومان

روزی روزگاری در شهر بزرگی دختری به نام مری به دنیا آمد او در سن 6 سالگی در مسابقه ای به نام "ریاضیدان مشهور "شرکت کرد .......

30000 تومان

در هر کودک با توجه به رشد و افزایش درک، ماه به ماه مهارت های مختلفی بروز می کند یکی از این مهارت ها دست ورزی است که پایه بسیاری دیگر از مهارت ها مثل ن...

14000 تومان

کتاب حاضر دارای چند مزیت است که سبب تمایز آن از موارد مشابه شده است : سوالات مطرح شده در این کتاب به گونه ای جذاب برای این رده سنی (9-7) آورده شده ...

12000 تومان

جوراب من یه لنگش سوراخ و نخ کش شده انگشت شستم داره بیرون سرک میکشه ...

39000 تومان

در کتاب پیش رو تمارین لوحه نویسی، همگام با کتاب نگارش فارسی پایه اول دبستان آورده شده است که هدف نویسنده از این کار، اثبات هم راستا و همگام بودن این ک...

22000 تومان

یک روز خوب وقتی آرین کوچولو از خواب پاشد مامان ازش خواست تا دست و صورتش رو بشوره و آماده خوردن صبحونه بشه .ارین کوچولو تازه 5 ساله شده بود و خیلی کنجک...

20000 تومان

آیشان خیر پسری 10ساله ست که در کالیفرنیا زندگی می کنه و همچنین او یه شطرنج باز حرفه ای و دارای 17 جایزه شطرنج و عناوین معتبره ... آیشان دیدگاه های ...