خواننده گرامی، کتاب حاضر شامل بازی­های کودکانه‌ای است که با فعالیت بدنی و ورزش همراه هستند و برای توسعه مهارت­های ورزشی کودکان مفید است. با خواندن این کتاب، شما سفری را به درک عمیق تعهد خود برای افزایش فعالیت‌های بدنی گروه کوچکی از کودکانی که در دست دارید، آغاز خواهید کرد. بعضی از شما گروه‌های بزرگ مثل مدارس و مهدهای کودک را به زیرگروه‌های کوچک تقسیم خواهید کرد، از این ...

هر بخش از کتاب مربوط به یک جفت تقابلی(بیشینه ی کمینه)بوده و برای 3تا6تقابل به تصویر کشیده شده استکه در صورت امکان سعی می شود تصاویری با جفت واج ها ی متقابل از هر سه موقعیت کلمه آورده شود...

6000 تومان

تحقیقات جدید درباره رشد مذهبی کودکان نشان می‌دهد که آنان قادر به درک مفاهیم انتزاعی دینی مانند خدا و پیامبر و معاد هستند. ولی آنچه مانع درک و فهم صحیح این مفاهیم توسط کودکان می‌شود استفاده از زبان و واژگان و مفاهیمی است که برای کودکان ناآشنا هستند. به عبارت دیگر، کودکان در این دوره به زبان و مفاهیم و واژگان بزرگسالان آشنا نیستند. هنگامی که بزرگسالان با زبان خود با کودک سخن می‌گوی...

این کتاب شامل آموزش مفاهیم سخت افزار ،نرم افزار،ویندوز7؛ تمرین و سوالاتی است که برروی یادگیری فراگیران اثرگذاری مثبت دارد و لازم است که دانش آموزان در این مقطع سنی (7-12)از آنها آگاهی کامل داشته است تا بتوانند از کامپیوتر استفاده بهینه داشته باشند....

8000 تومان

مناسب برای تمام کودکان خلاق با رویاهایی بزرگ و ذهنی نامحدود...

25000 تومان

خواننده گرامی، کتاب حاضر شامل بازی­های کودکانه‌ای است که با فعالیت بدنی و ورزش همراه هستند و برای توسعه مهارت­های ورزشی کودکان مفید است. ...

25000 تومان

هر بخش از کتاب مربوط به یک جفت تقابلی(بیشینه ی کمینه)بوده و برای 3تا6تقابل به تصویر کشیده شده استکه در صورت امکان سعی می شود تصاویری با جفت واج ها ی م...

6000 تومان

تحقیقات جدید درباره رشد مذهبی کودکان نشان می‌دهد که آنان قادر به درک مفاهیم انتزاعی دینی مانند خدا و پیامبر و معاد هستند. ولی آنچه مانع درک و فهم...

14000 تومان

این کتاب شامل آموزش مفاهیم سخت افزار ،نرم افزار،ویندوز7؛ تمرین و سوالاتی است که برروی یادگیری فراگیران اثرگذاری مثبت دارد و لازم است که دانش آموزان در...

8000 تومان

مناسب برای تمام کودکان خلاق با رویاهایی بزرگ و ذهنی نامحدود...