لئو و لیندا مدتی بود که متوجه بزرگ شدن شکم مامان شده بودند برای همین پیش مامان رفتند و ازش پرسیدند : مامان مامان چرا شکم شما بزرگ شده؟ مامان گفت:من یه همستر کوچولو توی .......

این توپ که گرد گرده تو آسمون می گرده اسمش چیه زمینه ؟ گرده و بی نظیره پله آسمونه رفیق کهکشونه ...

30000 تومان

یه روزی روزگاری بود چشمه آب حیاتی بود قله کوه و برفی بود زمین و شالیزاری بود لب ها پر از ترانه بود زندگی و صفایی بود ...

دو پسر و یک دختر بودند که با هم خواهر وبرادر بودند یکی از برادرها یک دست و یک پا نداشت برادر سالم سامان و دیگری که یک دست و یک پا نداشت ساسان و دختر هم سارا نام داشت که.....

12000 تومان

یک روز فصل ها عجله ی زیادی کردند برای اینکه زود به مهمانی فصل ها بروند. بر ثر عجله ی زیاد لباس های خود را اشتباه پوشیدند. پاییز لباس بهار و بهار لباس پاییز و زمستان ........

اهداف آموزشی کتاب لذت دنیایی 4 بعدی * تقویت قوه تخیل کودکان * تقویت پردازش دیداری فضایی(جهت یابی) * تقویت دقت دیداری *شناخت رنگها.......

امروز یک روز بارانی است وقتیکه از ابرها باران می بارد همه جا خیس می شود خانه ها، خیابان ها، کوچه ها، ماشین ها، گل ها و درختان همچنین حیوانات و هوا خنک و خنک تر می شود ......

به طور کلی در بررسی علت یابی انواع اختلالت روانی و رفتاری باید به عوامل ژنتیکی و محیطی توجه کرد. کودکان والدین مبتلا به یک اختلال روانی نسبت به بقیه کودکان به احتمال بیشتری به آن اختلال مبتلا می شوند ...

10000 تومان

دویدم و دویدم به مزرعه رسیدم بابامو من می دیدم قصه هاشو شنیدم خورشید در آسمان بود در آسمان رنگین مثل بابام می خندید در آسمان رنگین ...

من یک دختر نرم و نازک و لوس مامان و بابا هستم که درست یادم نمی آید مادرم تعریف می کند.........

براری ارتباط اجتماعی درست با دیگران (با انجام این تمرین دانش آموزان باید بتوانند رفتار صحیح و ارتباط درست با دیگران و در شرایط خاص را فراگیرند ...............

12000 تومان

لئو و لیندا مدتی بود که متوجه بزرگ شدن شکم مامان شده بودند برای همین پیش مامان رفتند و ازش پرسیدند : مامان مامان چرا شکم شما بزرگ شده؟ مامان گفت:من...

30000 تومان

این توپ که گرد گرده تو آسمون می گرده اسمش چیه زمینه ؟ گرده و بی نظیره پله آسمونه رفیق کهکشونه ...

30000 تومان

یه روزی روزگاری بود چشمه آب حیاتی بود قله کوه و برفی بود زمین و شالیزاری بود لب ها پر از ترانه بود زندگی و صفایی بود ...

10000 تومان

دو پسر و یک دختر بودند که با هم خواهر وبرادر بودند یکی از برادرها یک دست و یک پا نداشت برادر سالم سامان و دیگری که یک دست و یک پا نداشت ساسان و دختر ه...

12000 تومان

یک روز فصل ها عجله ی زیادی کردند برای اینکه زود به مهمانی فصل ها بروند. بر ثر عجله ی زیاد لباس های خود را اشتباه پوشیدند. پاییز لباس بهار و بهار لب...

19000 تومان

اهداف آموزشی کتاب لذت دنیایی 4 بعدی * تقویت قوه تخیل کودکان * تقویت پردازش دیداری فضایی(جهت یابی) * تقویت دقت دیداری *شناخت رنگها.......

10000 تومان

امروز یک روز بارانی است وقتیکه از ابرها باران می بارد همه جا خیس می شود خانه ها، خیابان ها، کوچه ها، ماشین ها، گل ها و درختان همچنین حیوانات و هوا خنک...

28000 تومان

به طور کلی در بررسی علت یابی انواع اختلالت روانی و رفتاری باید به عوامل ژنتیکی و محیطی توجه کرد. کودکان والدین مبتلا به یک اختلال روانی نسبت به بقیه ک...

10000 تومان

دویدم و دویدم به مزرعه رسیدم بابامو من می دیدم قصه هاشو شنیدم خورشید در آسمان بود در آسمان رنگین مثل بابام می خندید در آسمان رنگین ...

15000 تومان

من یک دختر نرم و نازک و لوس مامان و بابا هستم که درست یادم نمی آید مادرم تعریف می کند.........

12000 تومان

براری ارتباط اجتماعی درست با دیگران (با انجام این تمرین دانش آموزان باید بتوانند رفتار صحیح و ارتباط درست با دیگران و در شرایط خاص را فراگیرند ..........