وضعیت : ناموجود

توهم خود بزرگ بینی

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: انگلیسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 52
  • شابک: 978-622-251-083-1
  • سال نشر: 1398
  • قیمت نسخه مکتوب: 15000 تومان

توضیحات:

شما بازتاب خانواده خود هستید اما مردم تنها بازتاب را می بینند شما شخصا بایستی منشا بزرگی برای آیندگان خود باشید از آنجاییکه زمینه و سابقه ی شما از زمینه خانوادگی تان مهم تر است هرگز برای زمینه ی خانوادگی خود مغرور نباشید ....

نظر خود را ارسال کنید: