وضعیت : ناموجود

مراغه باغ شهر ایران

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 108
  • شابک: 978-622-275-700-7
  • سال نشر: 1399
  • قیمت نسخه مکتوب: 150000 تومان

توضیحات:

جغرافیای  شهری  بر  نظام  فضایی  و  موقع  شهر  تاکید  دارد  وعلل  پراکندگی  شهری  و  تشابهات  و تناقضات اجتماعی  -اقتصادی  آنها  را  در  ارتباط  با  شرایط  مکانی  مطالعه  میکنددر کتاب  حاضر شهر  مراغه  از  جنبه های گوناگون  مورد  تحلیل  علمی  و  تحقیقی  قرار  گرفته  است.

نظر خود را ارسال کنید: