وضعیت : موجود

رویدادهای روانی تنیس

  • ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 76
  • شابک: 978-600-995-385-1
  • سال نشر: 1397
  • قیمت نسخه مکتوب: 17000 تومان

توضیحات:

بازیکنان، مربیان و تمام اهل‌فن در ورزش می‌دانند که تنیس علاوه بر فیزیکی بودن، رشته‌ای روانی است. بالا بردن مهارت‌های فیزیکی در ورزش باعث بالاتر رفتن توانایی اجرا خواهند شد. مغز جزئی از تن و فیزیک بوده و روان جزئی از مغز؛ بنابراین بالا بردن مهارت‌های روانی به‌نوعی ارتقای عملکردهای فیزیکی در راستای هر چه‌بهتر اجراشدن مهارت‌ها خواهد بود.

وقوع رویدادها در شرایط مختلف باعث ایجاد هیجان‌های گوناگون در ورزشکاران می‌شود و این هیجان‌ها به‌صورت استرس، شوق، شادی، غم، نگرانی، ازخودبی‌خود شدگی و بسیار حالت‌های روانی دیگر بروز و عملکردهای ورزشکاران را تحت تأثیرات مثبت و منفی قرار می‌دهند. شناخت موقعیت‌های روانی تأثیرگذار بر عملکردها که گاهی باعث بهترین اجرا و گاهی نیز عامل بدترین اجراها می‌شوند امری ضروری و لازم در محیط‌های ورزشی بوده و رشتۀ تنیس از این علم مستثنا نیست.

شناخت موقعیت‌های تأثیرگذار بر افکار و روان بازیکنان هنگام رقابت یا تمرین، جزء دسته آگاهی‌هایی هست که اگر تحلیل و بررسی شوند باعث بالاتر رفتن عملکردهای ورزشکاران به نحوه‌ای قابل‌مشاهده خواهند شد.

بررسی تعدادی از موقعیت‌ها و تمرین‌های آورده شده در این مجموعه برای آماده‌تر شدن ورزشکاران تنیس هنگام مواجه گشتن با این رویدادها است.این مهم، واقعیتی جزئی از کل روان‌شناختی روان تنیس ورزان بوده و امید است که کمال همیاری تن و روان را برای اهالی جامعۀ تنیس به بار آورنده باشد.

نظر خود را ارسال کنید: