وضعیت : موجود

عشق بیتا

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 128
  • شابک: 87۱-۳۱۱-۴۱-۶۳۲7-8
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 140000 تومان

توضیحات:

مقدمه خورشید طلوع صبح را پشت پلکهایمخملی شب نمايان میکرد...
ولی شب می دانست که ماه خستگی رهگذر جاده ی عشق که سالها

نظر خود را ارسال کنید: