وضعیت : ناموجود

CALPUFFآشنایی با مدل پراکنش آلودگی هوای

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 122
  • شابک: 978-600-93944-7-0
  • سال نشر: 1394
  • قیمت نسخه مکتوب: 9000 تومان

توضیحات:

به خاطر تاثیرات زیست محیطی فعالیت های انسانی و نیاز گسترده به فراهم سازی شرایط بهتری برای زندگی، نیاز به وجود سیستم های موثرتر مدیریت کیفی هوا، بیشتر احساس می شود. برای دستیابی به چنین سیستمی که بتواند از دقت زیادی برخوردار باشد، شناخت نقاط مختلف، ابزارهای موجود و نقش آن ها، ضروری می نماید.

شبیه سازی های مبتنی بر مدل سازی با نرم افزار CALPUFF از جمله ابزارهای اصلی ارزیابی کیفی هوا، تشخیص آلایندگی هوا، سطح خط مشی های کنترل آلایندگی در مقیاس های شهری، منطقه ای و جهانی می‌باشند. وجود توام داده های ورودی مورد نیاز و نرم افزار مدل سازی مناسب، بهبود زیادی را در زمینه مدیریت مهندسی آلودگی هوا، به همراه خواهد داشت.

نظر خود را ارسال کنید: