وضعیت : ناموجود

آموزش برگزاری مناقصات بصورت گام به گام در وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 180
  • شابک: 978-600-995-820-7
  • سال نشر: 1398
  • قیمت نسخه مکتوب: 40000 تومان

توضیحات:

مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد داده باشد واگذار می شود. 

مهم ترین هدف قانونگذار (رقابت) در این بند نهفته شده و به تعبیری این بند، قلب قانون است. بنابراین هر اقدامی که به این اصل خدشه وارد نماید مغایرر هدف مزبور می باشد .....

نظر خود را ارسال کنید: