وضعیت : ناموجود

شناخت اقتصاد خرد از دیدگاه مدیران

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 268
  • شابک: 978-600-995-833-2
  • سال نشر: 1398
  • قیمت نسخه مکتوب: 30000 تومان

توضیحات:

اقتصاد یکی از علوم اجتماعی است و علمی است که برای انتخاب نیازهای نا محدود در مقابل منابع و نهاد های محدود شکل گرفته است. در این موارد اندیشمندان اقتصاد معتقدند که تمام فعالیت های انسانی در زمینه تولید، توزیع  و مصرف برگرفته از نظام طبیعت است که برای برقرار کردن روابط علت معلولی فی مابین متغیرهای اقتصادی ....

نظر خود را ارسال کنید: