وضعیت : ناموجود

سازمان چابک و توانمند

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 174
  • شابک: 978-600-995-729-3
  • سال نشر: 1398
  • قیمت نسخه مکتوب: 25000 تومان

توضیحات:

هدف کتاب حاضر آشنایی خوانندگان با مفهوم توانمند سازی و چابکی در سازمان و عوامل موثر در افزایش این دو عامل مهم در سازمان است ...

نظر خود را ارسال کنید: