وضعیت : ناموجود

تئوری قابلیت اطمینان سیستم (مدل ها،روش های آماری و کاربردها )

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 365
  • شابک: 978-622-251-027-5
  • سال نشر: 1398
  • قیمت نسخه مکتوب: 50000 تومان

توضیحات:

مطالب و فرمول های این کتاب بیان کننده روش های محاسبه قابلیت اطمینان سخت افزاری با رویکرد آماری است و در هر کجا از متن کتاب که از کلمه "قابلیت اطمینان " استفاده شده است،منظور محاسبه این پارامتر برای یک قطعه یا یک قطعه یا یک سیستم با کمک روش ها و قوانین ریاضیات و احتمال است....

نظر خود را ارسال کنید: