وضعیت : موجود

سفری به دنیای استانداردهای ویژه آزمایشگاه پزشکی (مطالبی پیرامون این اسنادارزشمند ملی و بین المللی)

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 160
  • شابک: 978-622-251-278-1
  • سال نشر: 1398
  • قیمت نسخه مکتوب: 40000 تومان

توضیحات:

ارزشی که مطالعه این کتاب و عمل به نکات آن برای خواننده ایجاد می کند تفهیم نکته زیر است :

انجام درست کار درست ، از مسئولیت های اجتماعی تک تک افراد در جامعه است 

به استانداردها  احترام گذاشته و از آن ها برای انجام درست کار درست در ابعاد مختلف کار و زندگی استفاده کنیم 

نظر خود را ارسال کنید: