وضعیت : ناموجود

گذری بر آثار معماری کرمانشاه

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 146
  • شابک: 978-622-27500-0060
  • سال نشر: 1399
  • قیمت نسخه مکتوب: 35000 تومان

توضیحات:

کتاب حاضر مجموعه ای از آثاری از استان کرمانشاه که شامل سیزده فصل از جمله: مساجد، امامزاده و مقابر تکابا و حسینیه ها ...

نظر خود را ارسال کنید: