وضعیت : موجود

طراحی و ارایه مدل مدیریت عملکرد سبز در شهرداری تهران

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 510
  • شابک: 978-622-08-00040-0
  • سال نشر: 1399
  • قیمت نسخه مکتوب: 150000 تومان

توضیحات:

ارزیابی  عملکرد  سبز ،فرآیند جاری  جمع  آوری  و  ارزیابی  دادهها  و  اطلاعات  برای  انجام  یک  ارزیابی  عملکرد  جاری  و  نیز  فرآیندی  برای  ارائه ی  روند  در  طول  زمان میباشد...

نظر خود را ارسال کنید: