وضعیت : ناموجود

مونتاژ در تئاتر

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 84
  • شابک: 8۳۴-266-۴۴-۱۴۱3-۳
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 48000 تومان

توضیحات:

در این کتاب سعی  بر  این  است  تا  مونتاژ  به  مثابه  ابزار  ایجاد  فرم  بررسی  شود....

نظر خود را ارسال کنید: