وضعیت : ناموجود

الگوها و مولفه های خلق برنددرکسب وکارهای کوچک ايرانی

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 106
  • شابک: 879-۱66-7۰89-۶7-۱
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 50000 تومان

توضیحات:

یک مدل کسب و کار موفق، نشان دهنده يک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد ....

نظر خود را ارسال کنید: