وضعیت : ناموجود

( آخرين ذکر) از زبان مردی که دوست داشت شهادت را

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 64
  • شابک: 879-۳۱۱-۴9-۶۵7۶-
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 45000 تومان

توضیحات:

منمردی از اهالی شهر رازو ازاستان خراسان شمالی میباشم که درسال 1360
به خدمت مقدس سربازی اعزام شدم. درست شش ماه ازجنگ گذشته بود که حدود...

نظر خود را ارسال کنید: