وضعیت : موجود

حاج قاسم ایستاده بر زمان

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 69
  • شابک: 8۰9-۳۱۱-۴9-۶۰۲۱-۴
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 90000 تومان

توضیحات:

در شهر صدای حاج  قاسم  میآمد
طرحی  از  يک  احساس  تابش  نور  و  يک  رويا
مرد  پوتین  پوش  قصه ی ما ....

نظر خود را ارسال کنید: